Thị ủy Mường Lay

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

08:57 - Thứ Tư, 04/12/2019 Lượt xem: 12289 In bài viết

ĐBP- Ông Vũ Duy Luân, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HÐND TX. Mường Lay cho biết: Ðảng bộ TX. Mường Lay hiện có 35 tổ chức cơ sở đảng (5 đảng bộ, 30 chi bộ trực thuộc) với 1.142 đảng viên. Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, Thị ủy đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, giúp đảng viên nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.

Chi bộ Tòa án Nhân dân TX. Mường Lay luôn quan tâm phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.Trong ảnh: Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Tòa án Nhân dân TX. Mường Lay.

Tại nhiều cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy Mường Lay đã chỉ rõ chất lượng sinh hoạt chi bộ tại một số đơn vị trên địa bàn chưa cao, còn mang tính hình thức; đặc biệt là một số chi bộ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Biểu hiện rõ nhất là nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu; thậm chí có nơi còn đồng nhất giữa nội dung họp chi bộ với họp cơ quan. Việc đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ còn yếu, chưa chú trọng đúng mức trong sinh hoạt chính trị tư tưởng cho đảng viên; nội dung sinh hoạt chưa chuẩn bị kỹ dẫn đến chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn nhiều hạn chế, lúng túng về hình thức cũng như lựa chọn nội dung sinh hoạt.

Qua phân tích, Thị ủy Mường Lay xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do một số cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác sinh hoạt đảng, nhất là việc tổ chức sinh hoạt chi bộ; chất lượng cấp ủy viên của một số cấp ủy còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới dẫn đến việc chuẩn bị nội dung và điều hành của cấp ủy trong các buổi sinh hoạt chi bộ còn nhiều hạn chế, tinh thần đấu tranh, thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng chưa cao, còn mang tính hình thức; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên chưa được thường xuyên, liên tục. Vì vậy, cùng với việc chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi đảng bộ thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức quán triệt, triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ðảng tới đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt các văn bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác Ðảng, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ cho các đồng chí cấp ủy viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới. Chủ động phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ trực tiếp xuống dự, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ. Các đồng chí được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ nắm vững các nội dung, quy trình, phương thức để hướng dẫn sinh hoạt đảm bảo theo đúng quy định; chỉ đạo các đồng chí chủ động sắp xếp thời gian, liên hệ với cấp ủy chi bộ để cùng tham dự sinh hoạt với chi bộ. Chỉ đạo cán bộ, chuyên viên được phân công dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc đảng bộ thị xã tham dự sinh hoạt cùng với chi bộ ít nhất 4 lần/năm; đối với cấp ủy viên đảng ủy cơ sở tham dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc ít nhất 6 lần/năm. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc Ðiều lệ Ðảng; Chỉ thị số 10 - CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Với sự tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành được phân công thường xuyên sâu sát cơ sở theo dõi và tham dự sinh hoạt để chỉ đạo các chi, đảng bộ sinh hoạt đảm bảo nội dung, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó đến nay, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Ðảng bộ thị xã đã đi vào nề nếp; nội dung sinh hoạt ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng sinh hoạt được nâng lên rõ rệt. Kết quả đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm từ năm 2016, 2017 và năm 2018 bình quân chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trên 90%, không có chi bộ yếu kém; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99,6%; đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,28% (dưới mức cho phép).

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận