Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV

UBND tỉnh trình nhiều nội dung liên quan đến cải cách hành chính

17:55 - Thứ Tư, 04/12/2019 Lượt xem: 11950 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV, chiều nay (4/12), đại biểu đã nghe và nghiên cứu 23 nội dung báo cáo, tờ trình và thẩm tra tờ trình do UBND tỉnh, các ban HĐND tình trình. Trong đó, nhiều nội dung liên quan đến cải cách hành chính, sắp xếp cán bộ, hành chính cấp cơ sở được UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp.

Theo đó, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực hiện số lượng người làm việc tính đến ngày 31/10/2019 của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Đề án Điều chỉnh tinh giản biên chế năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, sau khi đã rà soát, hiệp thương và thống nhất với các cơ quan, đơn vị về việc cắt giảm số lượng người làm việc của các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Tờ trình về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị; giao số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020. Trên cơ sở đó, UBND dự kiến thực hiện cắt giảm 600 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, trong đó sẽ cắt giảm theo tỷ lệ chung là 2,5%; sự nghiệp giáo dục và đào tạo cấp huyện sẽ cắt giảm tỷ lệ tối thiểu 2,7%. Một số sở, ngành và địa phương dự kiến giảm số lượng lớn, như: Sở Y tế (giảm 83 người); Sở Giáo dục – Đào tạo (giảm 57 người); các huyện: Điện Biên (66 người), Điện Biên Đông (67 người)... Cũng theo tờ trình này, đối với các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Thông tin – Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Kế hoạch đầu tư, dự kiến sẽ giữ nguyên số người làm việc.

Liên quan đến nhiều địa bàn dân cư, tại Tờ trình điều chỉnh, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường nhé và Điện Biên, trên cơ sở rà soát, phân tích tình hình thực tế, UBND tỉnh dự kiến sẽ sắp xếp, sáp nhập 234 thôn, bản, đội, tổ dân phố để thành lập 116 thôn, bản, tổ dân phố (giảm 118 thôn, bản, đội, tổ dân phố). Sau khi hoàn thiện đề án toàn tỉnh sẽ có 1.441 thôn, bản, đội, tổ dân phố...

Về việc thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan, chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, hiện nay tỉnh Điện Biên đang thực hiện tại TX. Mường Lay và huyện Điện Biên. Quá trình thực hiện phát sinh nhiều vấn đề bấp cập, như: tên gọi, con dấu, đặc biệt là việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan Đảng, chính quyền... Chính vì vậy, để đảm bảo sự ổn định về tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, tại Tờ trình về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, UBND tỉnh dự kiến sẽ giữ nguyên, ổn định tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn 2 cấp như hiện tại.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh trình cũng trình một số báo cáo, tờ trình liên quan đến các vấn đề: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 – 2022; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù và mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên; ban hành nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh; đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 382/2015/NQ – HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2015 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Điện Biên trên vệ tinh Vinasat...

Cũng tại phiên làm việc này, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết nghị thông qua 4 Nghị quyết về: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020; dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020; thành lập đoàn giám sát thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân giai đoạn 2016 – 2020; thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 và quyết nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Tưởng, Giám đốc Sở Công Thương do nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày mai (5/12), kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc với phiên chất vấn, trả lời chất vấn và thảo luận tại tổ.

Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận

Tin khác