Nhận diện khó khăn để vượt qua thách thức

08:50 - Thứ Hai, 09/12/2019 Lượt xem: 9848 In bài viết

ĐBP - Kỳ họp thứ 12, HÐND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã quyết nghị 15 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ðây là năm có ý nghĩa rất quan trọng, hoàn thành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Ðại biểu HÐND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân của hạn chế, yếu kém trong thời gian qua và dự báo, phân tích những khó khăn trong năm 2020, từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu.

Ðại biểu Mùa A Vảng tham gia góp ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong buổi thảo luận tại tổ. Ảnh: Quốc Huy

Trong 15 mục tiêu, chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, có những mục tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,25%; thu nhập bình quân đạt 33,03 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách địa bàn đạt 1.249,94 tỷ đồng; phấn đấu thêm 7 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 30,67%... Ðại biểu HÐND tỉnh tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phân tích kỹ từng nguyên nhân. Ðồng thời đánh giá, nhận định, dự báo về những khó khăn, thách thức sẽ ảnh hưởng đến tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trong năm 2020 và các năm tiếp theo, nhất là những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; nguồn thu ngân sách của tỉnh không đa dạng, chưa thực sự bền vững… Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để chủ động ứng phó, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020.

Ðại đa số ý kiến cho rằng, bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành có mặt chưa tốt, thiếu quyết liệt; công tác kiểm tra, đôn đốc nắm tiến độ để chủ động tham mưu đề xuất xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện một số chương trình, dự án chưa thường xuyên kịp thời. Một bộ phận nhân dân vẫn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chưa có ý thức tự lực để vươn lên trong cuộc sống. Trong công tác sử dụng vốn, quản lý đầu tư xây dựng còn chưa hiệu quả; tiến độ các công trình, dự án trọng điểm còn chậm; chất lượng công trình sau đầu tư; hiệu quả các dự án giảm nghèo còn hạn chế. Công tác tham mưu thực hiện trong một số lĩnh vực, ngành, nhất là trong quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát dịch bệnh, quản lý trật tự đô thị… còn hạn chế

Ðể phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, ý kiến của đại biểu tại kỳ họp đã đề cập khá toàn diện đến nhiều lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực: Nông nghiệp, thu hút đầu tư, tiến độ các dự án, thu ngân sách, cải cách hành chính… Ðại biểu Mùa A Vảng cho rằng: Ðể đạt được mục tiêu trong phát triển nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn cần đẩy mạnh thực hiện các nội dung cơ cấu lại nông nghiệp theo kế hoạch đã phê duyệt, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực để thực hiện hỗ trợ phát triển cây ăn quả trên đất dốc theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững với các loại cây ăn quả đặc sản, có lợi thế, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của từng vùng. Tỉnh cần ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, từ đó tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh các loại nông sản chủ lực; gắn sản xuất với chế biến và xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý.

Ðại biểu Vi Thị Hương phân tích tình hình thu ngân sách Nhà nước thời gian qua đạt mục tiêu đề ra, tuy nhiên công tác thu hồi nợ đọng thuế còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý nợ nhưng biện pháp công nghệ thông tin trích tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại hiệu quả đạt được thấp do phần lớn tài khoản của doanh nghiệp mở tại ngân hàng không có số dư. Ðặc biệt do ý thức chấp hành pháp luật thuế của một số doanh nghiệp chưa cao, một số doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ tiền thuế dẫn đến không thu được nợ thuế của doanh nghiệp, số nợ thuế tăng. 

Trên cơ sở nhận diện chính xác những hạn chế, khó khăn, kỳ họp thứ 12, HÐND tỉnh khóa XIV đã thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2020. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).

Quốc Huy
Bình luận

Tin khác