Chuyển biến tích cực trong sinh hoạt chi bộ ở Mường Nhé

08:58 - Thứ Hai, 09/12/2019 Lượt xem: 9351 In bài viết

ĐBP - Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Ðảng bộ tỉnh về “Tăng cường xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Nghị quyết số 04) trên địa bàn huyện Mường Nhé đã có những chuyến biến tích cực. Nhiều chi bộ đã có cách làm hay, đổi mới sinh hoạt, nền nếp và thực chất hơn.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề ở Ðảng bộ xã Mường Nhé. Ảnh: Phương Linh

Từ khi Nghị quyết số 04 ban hành, Huyện ủy Mường Nhé đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm nhằm củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng chi bộ. Trong đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được cấp ủy đảng các cấp thực hiện tốt, nhất là chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Ðảng. Ông Giàng A Dế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Nhé chia sẻ: Hiện nay, Ðảng bộ huyện có 40 tổ chức cơ sở đảng (14 đảng bộ cơ sở, 26 chi bộ cơ sở). Tính đến hết tháng 10/2019, toàn Ðảng bộ có 2.264 đảng viên. Trên cơ sở Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Mường Nhé đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU về “Phát triển đảng và xây dựng củng cố hệ thống chính trị huyện Mường Nhé, giai đoạn 2016 - 2020”. Ðồng thời, Huyện ủy Mường Nhé tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04 tới các chi, đảng bộ trực thuộc (100% các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; trên 90% quần chúng được quán triệt nội dụng Nghị quyết).

Hiện thực hóa Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ lần thứ IV, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ các cấp, Huyện ủy Mường Nhé đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các ban xây dựng đảng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy cơ sở trong công tác sinh hoạt chi bộ. Ðồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; kiện toàn sắp xếp lại một số tổ chức đảng, bố trí những đảng viên có trình độ, năng lực, có uy tín, là cán bộ, công chức về sinh hoạt ở những chi bộ còn yếu, chi bộ bản mới thành lập; bố trí cán bộ, công chức xã là đảng viên kiêm nhiệm bí thư, phó bí thư chi bộ. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiện toàn 12 bí thư, 25 phó bí thư và 29 cấp ủy viên cơ sở.

Cùng với đó, Huyện ủy Mường Nhé đã phân công cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các tổ chức cơ sở Ðảng chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định Ðiều lệ Ðảng; hướng dẫn các tổ chức cơ sở Ðảng duy trì thời gian, thực hiện tốt quy trình, nội dung, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng của mỗi buổi sinh hoạt chi bộ. Sau 3 năm triển khai chế độ sinh hoạt chi bộ được duy trì thường xuyên theo đúng quy định của Ðiều lệ đảng, 70% chi bộ đã có nhiều đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt.

Huyện ủy Mường Nhé cũng đã giao Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, bí thư chi bộ. Từ 2016 đến nay, toàn huyện đã mở 4 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 244 học viên; 7 lớp bồi dưỡng cấp ủy viên cho hơn 257 học viên là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các cấp. Ðược học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ đã góp phần không nhỏ vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, nhất là chi bộ vùng cao, biên giới.

Chi bộ bản Suối Ma (thuộc Ðảng bộ xã Leng Su Sìn) được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bí thư Chi bộ Khoàng Le Tư chia sẻ: Hiện Chi bộ có 9 đảng viên, 100% là người dân tộc thiểu số. Ðể nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy đã chuẩn bị kỹ, chu đáo chương trình, nội dung tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của bản. Ðồng thời, phát huy tinh thần dân chủ trong sinh hoạt Ðảng, nhiều đảng viên đã thể hiện được tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, trong đó tập trung làm rõ những mặt yếu kém của chi bộ, những hạn chế của đảng viên, làm rõ kết quả thực hiện nghị quyết. Các đảng viên đã trực tiếp tham gia thảo luận, bàn bạc, đóng góp ý kiến; nội dung đưa ra bàn bạc, thảo luận tại các buổi sinh hoạt có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ và xây dựng chi bộ, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Từ đó, tạo được sự đoàn kết, thống nhất; phát huy vai trò của chi bộ trong lãnh đạo, tập hợp nhân dân đẩy nhanh tiến trình xóa đói giảm nghèo, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Phương Linh
Bình luận

Tin khác