Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tuần Giáo

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

09:05 - Thứ Tư, 11/12/2019 Lượt xem: 9139 In bài viết

ĐBP - Nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ cơ sở luôn được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tuần Giáo triển khai thường xuyên; tích cực đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Qua đó, góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn ngày càng vững mạnh.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tuần Giáo.

Bà Mã Thị Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tuần Giáo, cho biết: Trung tâm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí, tham mưu thực hiện tốt lĩnh vực được giao và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Ðồng thời, chủ động tham mưu với cấp ủy, UBND huyện trong việc ra quyết đinh mở lớp; phối hợp với các ban xây dựng Ðảng, cấp ủy, chính quyền cơ sở khảo sát thực tế, nắm chất lượng và chiêu sinh học viên đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Ðội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức của Trung tâm gồm 16 đồng chí. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chuyên môn của các giảng viên kiêm chức, Trung tâm mời các giảng viên tham gia giảng dạy ở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với lĩnh vực công tác. Ðể nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị, Trung tâm luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu, biên soạn bài giảng, khảo sát thực tế nhằm gắn lý luận với thực tiễn. Trung tâm chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, soạn giảng đầy đủ, chu đáo, phù hợp với đối tượng học viên và đảm bảo đúng quy chế giảng dạy của Ban Tuyên giáo Trung ương quy định. Các giảng viên tích cực áp dụng phương pháp soạn giảng hiện đại với 100% sử dụng phương pháp trình chiếu; đồng thời, từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực. Giảng viên khi lên lớp còn nắm bắt ý kiến phản hồi của học viên; giữa các giảng viên thường xuyên có sự trao đổi về nội dung và phương pháp giảng dạy để học tập, rút kinh nghiệm. Các bài giảng đều gắn lý luận với thực tiễn nên việc tiếp thu bài của học viên hiệu quả hơn. Nhờ đó, số lượng các lớp học năm sau cao hơn năm trước, hình thức mở lớp phong phú, đa dạng với phương châm hướng về cơ sở, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương. Năm 2019, Trung tâm tham mưu cho cấp ủy ra quyết định mở 19 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị ngắn hạn và chuyên đề cho 1.158 học viên; 2 lớp quản lý nhà nước với 166 học viên; 1 lớp trung cấp lý luận chính trị với 80 học viên. Kết thúc các lớp, 100% học viên đạt từ trung bình trở lên; tỷ lệ học viên khá, giỏi chiếm trên 80%...

Là một trong số các học viên vừa hoàn thành xong lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, anh Ðặng Văn Trình, Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện Tuần Giáo, cho biết: Lớp bồi dưỡng trang bị thêm cho tôi những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng; nhiệm vụ của người đảng viên… Lượng kiến thức khá lớn nhưng giảng viên truyền đạt khoa học, dễ hiểu và gắn với những minh chứng cụ thể, sát sao với tình hình địa phương khá dễ hiểu...

Thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tuần Giáo ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong truyền bá và giữ vững nền tảng tư tưởng của Ðảng. Ðồng thời, trang bị kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận

Tin khác