Ðảng bộ xã Phìn Hồ nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ

09:20 - Thứ Hai, 16/12/2019 Lượt xem: 9432 In bài viết

ĐBP - Theo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ), đảng viên năm 2018, Ðảng bộ xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) có 12/12 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ðạt được kết quả trên là do Ban Thường vụ Ðảng ủy xã Phìn Hồ đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể để phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Buổi họp giao ban hàng tháng của Ban Chấp hành Ðảng bộ xã Phìn Hồ với các bí thư chi bộ bản.

Ðảng bộ xã Phìn Hồ hiện có 134 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Ðể nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, thời gian qua, Ðảng ủy đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Ðảng trên cả 3 lĩnh vực (chính trị, tư tưởng, tổ chức). Ðảng ủy thường xuyên giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên; triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; giúp họ ngày càng nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng.

Ông Vàng A Kỷ, Bí thư Ðảng ủy xã Phìn Hồ chia sẻ: Ðể nâng cao chất lượng sinh hoạt Ðảng, Ðảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt theo Hướng dẫn 12, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; chú trọng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trong đó, tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Ðảng; đặc biệt chú trọng tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng tháng đều tổ chức họp giao ban giữa Ban Chấp hành Ðảng bộ xã với các bí thư chi bộ bản. Qua giao ban phổ biến, cập nhật kiến thức mới cho cấp ủy viên, nhất là giải quyết những tồn tại khó khăn của chi bộ. Ðịnh kỳ, Ban Thường vụ Ðảng ủy duy trì và thực hiện tốt việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ xã tham gia dự sinh hoạt với các chi bộ được phân công phụ trách. Qua đó, kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn; tham mưu, báo cáo với Ban Thường vụ Ðảng ủy xã có những biện pháp khắc phục và đề ra biện pháp đúng đắn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao...

Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận mà lực lượng lòng cốt là các đảng viên, Ðảng ủy xã đã chú trọng công tác phát triển đảng, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng biên giới và vùng đồng bào có đạo. Trong công tác phát triển Ðảng, Ðảng ủy chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phân công, chỉ đạo, giao chỉ tiêu kết nạp Ðảng cho các hội, đoàn thể, các chi bộ bản giới thiệu, kết nạp từ 2 - 3 quần chúng ưu tú mỗi năm. Giải thể chi bộ cơ quan đưa đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ bản mình cư trú nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Nếu như trước năm 2015, toàn xã chỉ có 87 đảng viên, 8 chi bộ (1 chi bộ cơ quan, 3 chi bộ trường học, 4 chi bộ bản), đến nay tổng số đảng viên đã tăng lên 143 đồng chí, sinh hoạt tại 12 chi bộ, 8/8 bản có chi bộ.

Ðể Nghị quyết của Ðảng ủy về xây dựng nông thôn mới, các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của xã thành hiện thực, Ðảng ủy xã đã tập huấn, quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ đảng viên. Sau đó, mỗi đảng viên tuyên truyền đến người thân trong gia đình và bà con, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã nhận thức đúng về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân thi đua phát triển sản xuất chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, như chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ðặc biệt là đưa những giống ngô, lúa cho năng suất cao vào sản xuất, trở thành cây chủ lực để xóa đói, giảm nghèo và tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Nhờ đó, bà con dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn mở rộng sản xuất, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và thử nghiệm các giống cây, con có hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác