Tích cực triển khai các giải pháp xây dựng chính quyền phục vụ

09:01 - Thứ Tư, 25/12/2019 Lượt xem: 10065 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp triển khai nhiều giải pháp xây dựng chính quyền phục vụ; trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC); nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp.

Nhằm đẩy mạnh CCHC, UBND tỉnh đã bám sát chủ trương của Chính phủ về phương châm hành động của chính quyền địa phương là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Ðặc biệt là tập trung thực hiện những nội dung cơ bản của Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ; Nghị quyết của Tỉnh ủy và HÐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/QÐ-UBND ngày 15/1/2019 về Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN và dự toán ngân sách năm 2019 với 8 nhiệm vụ trọng tâm và 8 nhóm giải pháp chủ yếu, được cụ thể hóa đến từng quý, tháng. Năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Ðề án “Xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên” để các cấp chính quyền có cơ sở tổ chức thực hiện. Ðồng thời, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, phân công chủ trì, phụ trách đối với lĩnh vực, nhiệm vụ và trách nhiệm của tập thể, cá nhân gắn với với kết quả CCHC của cơ quan, đơn vị. Chủ tịch, phó chủ tịch UBND các cấp, trên từng lĩnh vực được giao bám sát nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để chỉ đạo điều hành, tăng cường kiểm tra nắm tình hình thực hiện tại cơ sở để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh, hạn chế tồn đọng, vụ việc gây bức xúc trong nhân dân.

Một trong những nội dung được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm trong đẩy mạnh CCHC là: Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Ở nội dung này, các cấp chính quyền tập trung thực hiện những tiêu chí: Phí và lệ phí làm thủ tục được niêm yết công khai; công chức thạo việc; công chức có thái độ lịch sự; trả kết quả đúng lịch hẹn. Ðến thời điểm hiện tại, 100% bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ trên địa bàn tỉnh đã niêm yết công khai lịch làm việc của UBND cùng cấp, kết quả giải quyết công việc, thời gian làm việc của bộ phận “Một cửa”; công bố lịch tiếp dân của lãnh đạo UBND cùng cấp. Kết quả đánh giá năm 2019: Tỷ lệ thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại bộ phận “Một cửa” trên địa bàn tỉnh đạt trên 98%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn toàn tỉnh là 96%.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, thời gian qua UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong CCHC; quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn; triển khai nhiều phần mềm ứng dụng trong công tác chuyên môn và quản lý Nhà nước như: Kế toán ngân sách, quản lý người có công, quản lý hộ tịch hộ khẩu, quản lý văn bản, quản lý đất đai… Ðến nay, tỉnh đã triển khai Hệ thống cung cấp Dịch vụ hành chính công trực tuyến cho 19 sở, ban, ngành tỉnh và 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn theo quy định, đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhằm chuyển từ chính quyền điều hành sang chính quyền phục vụ, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các cấp tập trung thay đổi cung cách ứng xử, thái độ phục vụ nhân dân theo phương châm “4 xin”: Xin chào, xin hỏi, xin lỗi, xin cảm ơn và “4 luôn”: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn sẵn lòng giúp đỡ của cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ các cấp. Thực hiện nội dung này, UBND cấp huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các mô hình: “Chính quyền thân thiện của dân, do dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, “Một cửa thân thiện”. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nói chung; cán bộ, viên chức bộ phận “một cửa” nói riêng tận tuỵ với công việc, không thờ ơ, thiếu trách nhiệm hoặc để xảy ra những hành vi tiêu cực khi thực thi công vụ. Ðồng thời, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính.

Mặc dù mới đạt những kết quả bước đầu, song chuyển biến về xây dựng chính quyền phục vụ trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng nâng chỉ số hài lòng về thủ tục hành chính và chỉ số hài lòng về công chức năm 2018 đều xếp thứ 23/63 tỉnh, thành trong cả nước; chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, khiếu nại xếp thứ 17/63; riêng chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của các tỉnh loại II, tỉnh ta đứng thứ 11.

Mạnh Thắng
Bình luận