Triển khai hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

14:08 - Thứ Sáu, 27/12/2019 Lượt xem: 8627 In bài viết

ĐBP - Sáng 27/12 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác khoa giáo năm 2019, phương hướng năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, công tác khoa giáo đạt những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Ban Tuyên giáo làm tốt công tác tham mưu, đề xuất xây dựng dự thảo các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo. Các đơn vị trong Khối Khoa giáo bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động thực hiện nhiệm vụ của ngành; đồng thời, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường... Từ đó, chất lượng giáo dục và đào tạo trong tỉnh từng bước được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; công tác văn hóa, thông tin, thể thao đạt được nhiều kết quả tích cực; các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh được tuyên truyền thực hiện kịp thời… Bên cạnh kết quả đạt được, công tác khoa giáo vẫn còn một số tồn tại: Việc tham mưu triển khai thực hiện ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa còn kém hiệu quả; công tác kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo chưa thường xuyên; chất lượng dân số còn thấp, tỷ lệ sinh cao, nhất là sinh con thứ 3,…

 Tại hội nghị, đại biểu đã trao đổi làm rõ kết quả đạt được trong năm 2019, chỉ ra tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Để công tác khoa giáo tiếp tục đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; năm 2020 các sở, ngành, đơn vị trong khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Cụ thể, tiếp tục bám sát, triển khai có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, của tỉnh; Chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; Thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Quy chế phối hợp, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong Khối cần thống nhất, lựa chọn những vấn đề bức xúc để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung triển khai…

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận