Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng:

Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

09:04 - Thứ Bảy, 28/12/2019 Lượt xem: 8901 In bài viết

ĐBP - Ngày 27/12, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng với Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị liên quan. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp chi trả DVMTR năm 2019.

Tổng diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 là 306.846,676ha, trong đó: Lưu vực sông Đà 219.124,55ha; lưu vực sông Mã 40.519,176ha và lưu vực nội tỉnh 47.202,95ha. Năm 2019, kết quả thu đạt 526,727 tỷ đồng (năm 2018 chuyển sang 289,907 tỷ đồng và 236,820 tỷ đồng năm 2019). Kết quả chi trả cho chủ rừng 289,8 tỷ đồng, thanh toán năm 2018 đạt 90%; tạm ứng năm 2019 đạt 71% so với kế hoạch phê duyệt. Trong năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ký thêm được 1 hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với Nhà máy Thủy điện Na Son; ký lại hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR đối với các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh; mở 1.919 tài khoản chi trả qua ngân hàng cho 1.919 chủ rừng.

Năm 2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng dự kiến kế hoạch thu 241,866 tỷ đồng, trong đó: Điều phối từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam 224,139 tỷ đồng và thu nội tỉnh 17.727 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch chi 241,866 tỷ đồng.

Năm 2019, Ban điều hành Quỹ và các cơ quan có liên quan đã thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp. Chi cục Kiểm lâm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi, cử cán bộ tham gia phối hợp với Ban điều hành Quỹ theo nội dung quy chế phối hợp. Sau 1 năm thực hiện quy chế phối hợp, các cơ quan có liên quan đã nắm bắt thông tin về chi trả DVMTR, giúp cho việc ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành phù hợp, hiệu quả hơn. Đồng thời, tạo sự đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đạt hiệu quả cao hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chi trả DVMTR năm 2019, như: Việc chỉnh sửa những sai sót, bất cập trong Quyết định giao đất, giao rừng chưa kịp thời để tạm ứng tiền năm 2019 cho các chủ rừng theo quy định; việc mở tài khoản cho chủ rừng; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiên quy chế phối hợp…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến đề nghị: Đối với các huyện, thị xã, thành phố, đánh giá lại công tác chi trả DVMTR trên địa bàn; tập trung giao diện tích rừng chưa giao cho chủ rừng để có cơ sở chi trả DVMTR; mỗi đơn vị cấp huyện xây dựng ít nhất 3 mô hình quản lý bảo vệ rừng. Cấp ủy, chính quyền cấp xã cần quan tâm hơn đến công tác chi trả DVMTR, nâng cao độ che phủ rừng. Ban điều hành quỹ tiếp tục đôn đốc các công ty sử dụng DVMTR đang nợ tiền DVMTR; phối hợp với các huyện để xây dựng các mô hình quản lý bảo vệ rừng.

Nhân dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tặng giấy khen cho 17 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp chi trả DVMTR năm 2019.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận