Lãnh đạo các chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

14:19 - Thứ Sáu, 03/01/2020 Lượt xem: 6997 In bài viết

ĐBP - Ngày 3/1, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác của cơ quan, nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; năm 2019 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong cơ quan. Đặc biệt là làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tích cực phối hợp với các ngành chức năng nghiên cứu tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành và điều chỉnh kịp thời các chương trình, kế hoạch đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Năm 2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Lãnh đạo các chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Chủ động phối hợp với Đảng bộ cấp trên, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp và phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác