Ngành Nội chính Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2020

12:54 - Thứ Hai, 06/01/2020 Lượt xem: 9208 In bài viết

ĐBP - Ngày 6/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Năm 2019, ngành Nội chính Đảng đã tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình và các nhiệm vụ đột xuất khác. Ngành Nội chính đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đồng thời tham mưu Đảng và Nhà nước kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, khắc phục sơ hở, bất cập để hoàn thiện hệ thống thể chế phòng chống tham nhũng. Chủ trì, tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước và các cấp ủy chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử lý có hiệu quả nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trong năm, ngành Nội chính làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền, vừa tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tỉnh ủy, thành ủy tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra; phát hiện, xử lý nhiều sai phạm, chấn chỉnh và xử lý kịp thời tiêu cực, tham nhũng.

Tham luận tại hội nghị, một số ý kiến đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn có lúc chưa kịp thời, chưa sâu; công tác phối hợp tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, các vụ việc phức tạp còn có lúc chưa chủ động, kịp thời, nội dung có việc chưa xứng tầm đối với cơ quan chiến lược; công tác tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, nhất là tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu đề ra…

Năm 2020, ngành Nội chính đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương chính sách về nội chính; phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Tập trung lực lượng tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm và có hiệu quả các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt” ở các địa phương; tham mưu đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán để phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là đối với các dự án đầu tư lớn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; quản lý sử dụng đất đai, đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Đồng thời tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ ngành Nội chính Đảng đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận