Phát huy vai trò, vị trí của MTTQ trong xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

20:17 - Thứ Hai, 13/01/2020 Lượt xem: 3767 In bài viết

ĐBP - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn tại Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 2 khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức vào chiều nay (13/1). Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đại biểu hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Báo cáo kết quả công tác mặt trận cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, song năm 2019 Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và đạt những kết quả đáng khích lệ. Trong năm, Đại hội đại biểu MTTQ các cấp đã được tổ chức thành công, đúng theo kế hoạch, đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng và ngày càng lan tỏa trong đời sống nhân dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được quan tâm triển khai thực hiện; công tác đối ngoại có nhiều đổi mới; hệ thống tổ chức của mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn...

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến thông báo khái quát đến đại biểu kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; đồng thời đánh giá công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chung của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn ghi nhận những thành tích Ủy ban MTTQ các cấp đạt được trong năm qua. Để công tác mặt trận đạt những kết quả tích cực, nổi bật hơn trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của MTTQ trong xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân; tập trung phối hợp tuyên truyền và thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 79-KH/TU về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở...

Ghi nhận thành tích đạt được trong năm 2019, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" cho 98 cá nhân trên địa bàn tỉnh có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 12 cá nhân. Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 cho một đơn vị, đồng thời tặng Bằng khen cho 26 tập thể, 38 cá nhân.

Với sự đồng tình nhất trí cao, đại biểu đã hiệp thương cử bổ sung, thay thế 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top