XÃ LUẬN

Năm mới vững niềm tin và nhiều kỳ vọng

08:19 - Thứ Tư, 22/01/2020 Lượt xem: 8036 In bài viết

ĐBP - Xuân Canh Tý đã về! Sắc xuân đang ngập tràn trên mỗi bản làng, góc phố, mang theo niềm tin và kỳ vọng vào một năm mới đầy hứa hẹn, nhiều khởi sắc. Xuân này Ðiện Biên cùng cả nước đang tích cực tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, hòa cùng những niềm vui phấn khởi và tự hào về Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 90 tuổi. Suốt chặng đường chín thập kỷ qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Ðảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua muôn vàn thử thách nguy nan, đưa cách mạng giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên bao kỳ tích vẻ vang, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc.

Dưới ngọn cờ của Ðảng, nhân dân ta trải qua 30 năm chiến đấu gian khổ, hi sinh, đánh thắng những kẻ thù xâm lược mạnh hơn mình, để hôm nay đất nước được hòa bình, độc lập, thống nhất. Ðặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 35 năm đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được khẳng định rõ hơn, đưa đất nước vượt qua muôn vàn gian khó, chủ động phá thế bao vây cô lập, tranh thủ thời cơ vận hội, ra sức phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; tạo tiền đề vững chắc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đó là minh chứng sinh động, khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Ðảng.

Gắn liền với truyền thống vẻ vang của Ðảng; Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên đã khắc phục khó khăn, vững vàng đi tới với những thành tựu quan trọng. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, được các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm cao, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã mang lại kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; bộ mặt đô thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa có nhiều đổi mới; công tác an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng, đời sống của nhân dân được nâng lên; đạt mục tiêu Nghị quyết đại hội là “phấn đấu xây dựng Ðiện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”; niềm tin của đồng bào các dân tộc với Ðảng được nhân lên.

Năm mới đang mở ra với bao niềm tin và kỳ vọng trước vận hội mới. Ðại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội XIV Ðảng bộ tỉnh, tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, kết tinh trí tuệ của toàn dân sẽ là nội lực, năng lượng cho chặng đường phát triển mới. Chào xuân Canh Tý, mừng Ðảng quang vinh; mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nguyện đi theo Ðảng, xây dựng Ðảng trong sạch vững mạnh, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, ý chí vươn lên, hành động quyết liệt, hiệu quả. Phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng và 70 năm Thành lập Ðảng bộ tỉnh, là tiền đề quan trọng để Ðảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên vững niềm tin, tạo những bứt phá mới, thành công mới.

Ðiện Biên Phủ
Bình luận

Tin khác