“Dấu ấn” của Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo phát triển kinh tế

14:52 - Thứ Hai, 03/02/2020 Lượt xem: 9256 In bài viết

ĐBP - Tự hào có Đảng và dưới ánh sáng Đảng chỉ đường dẫn lối đất nước, dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống vật chất tinh thần được quan tâm, Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố. Dấu ấn của Đảng bộ tỉnh để lại trong thời gian qua đó chính là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, theo đúng định hướng, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham quan mô hình trồng cây ăn quả tại huyện Mường Ảng.

Tại buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao vừa qua, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đó là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân. Tỉnh ủy ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhờ đó đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 8,26%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay, đã có 17/18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra cơ bản đạt, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết. Các chỉ tiêu cơ bản trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh so với các tỉnh trong vùng đều đạt ở mức khá, hướng tới đạt mục tiêu Nghị quyết đại hội "phấn đấu xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc” vào năm 2020.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện Tủa Chùa khai thác thế mạnh phát triển đặc sản chè shan tuyết. Trong ảnh: Người dân xã Sín Chải thu hái chè cây cao. Ảnh: CTV

Nhất là trong năm 2019 - năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; từng bước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị toàn khóa, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chính vì vậy, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2019 đạt 7,2%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 19,34%; công nghiệp - xây dựng chiếm 22,82%; dịch vụ chiếm 55,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 2,54%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 29,7 triệu đồng/người/năm (tăng 4,98% so với năm 2018).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực quản lý, điều hành UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019; chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án trên các lĩnh vực để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh. Nhờ đó tổng thu ngân sách địa phương trong năm 2019 của tỉnh ước đạt gần 10.085,8 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 10.847 tỷ đồng. Đặc biệt là Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp được triển khai tích cực, nhờ đó đến nay đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai đồng bộ, đạt Nghị quyết đại hội. Cơ cấu giá trị của ngành Nông nghiệp trong tổng giá trị các ngành kinh tế giảm theo đúng định hướng còn 19,34% (năm 2019) nhưng giá trị đóng góp của ngành trong GRDP tăng (đạt hơn 2.293,2 tỷ đồng, tăng 3,16% so với năm 2018). Riêng năm 2019 có thêm 8 xã đạt chuẩn, cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt và cơ bản đạt chuẩn toàn tỉnh lên 30 xã. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Có thể khẳng định, dấu ấn và sự thành công trong sự lãnh đạo phát triển kinh tế của Đảng bộ tỉnh bởi quyết tâm chính trị trong triển khai thực hiện đổi mới có hiệu quả tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đồng thời, Đảng bộ tỉnh đã phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội; đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các thành phần kinh tế; phát huy dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng và nhân dân phát hiện, báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý những hành vi tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác