Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 274/QĐ-TTg

12:41 - Thứ Sáu, 07/02/2020 Lượt xem: 7965 In bài viết

ĐBP - Ngày 7/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, đến nay 95/95 đơn vị, bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với trục liên thông văn bản quốc gia. Về triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia đã có 9/22 bộ, cơ quan và 63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến ngày 5/2/2020 đã có hơn 41.594 tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hơn 12,7 triệu lượt truy cập; hơn 664.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Về chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, nhìn chung các thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo của bộ, ngành, địa phương đã đáp ứng được yêu cầu về thẩm quyền, hình thức văn bản theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. Một số chế độ báo cáo không cần thiết đã được bãi bỏ, báo cáo có nội dung trùng lặp đã được cắt giảm, đơn giản hóa…

Thảo luận tại hội nghị, một số bộ, ngành, địa phương đã báo báo về tình hình thực hiện và một số kết quả nổi bật trong công tác triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và triển khai kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc, như: Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai, kết nối tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia nhưng chưa thực hiện đồng bộ trạng thái hồ sơ với Cổng dịch vụ công quốc gia; chế độ báo cáo áp dụng cho nhiều đối tượng thực hiện với các yêu cầu về số liệu khác nhau nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể hoặc thiết kế biểu mẫu số liệu báo cáo phù hợp với từng đối tượng báo cáo; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức rõ về hiệu quả trong việc sử dụng văn bản điện tử có ký số; chưa có ý thức thay đổi thói quen sử dụng, xử lý hồ sơ công việc bằng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy…

Các bộ, ngành, địa phương cũng đề xuất, kiến nghị: Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi các bộ, ngành Trung ương, đơn vị hướng dẫn, tập huấn thêm cho cán bộ các cấp về công nghệ; sửa đổi, bổ sung các văn bản về công tác văn thư… Đề nghị các bộ, ngành ban hành đầy đủ thông tư, quy định về chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác hành chính, một cửa và một cử liên thông; tăng cường tuyên truyền về dịch vụ công quốc gia; xây dựng các hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện văn bản điện tử có ký số, lưu trữ văn bản điện tử đơn giản, hiệu quả hơn; phân quyền cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính cụ thể hơn để thuận tiện cho việc cập nhật…

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao một số đơn vị đã nghiêm túc thực hiện theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và triển khai hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần làm tốt về công tác chuẩn hóa về số liệu, dữ liệu; hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ, viễn thông; tích cực tuyên truyền về lợi ích của việc triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia và hướng dẫn cho các địa phương triển khai đồng bộ về Cổng dịch vụ công quốc gia…

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận

Tin khác