Rút kinh nghiệm qua đại hội điểm cấp cơ sở

09:18 - Thứ Sáu, 14/02/2020 Lượt xem: 5270 In bài viết

ĐBP - Ðể đại hội đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn đảm bảo dân chủ, nghiêm túc và thành công, Ban Thường vụ Huyện ủy Ðiện Biên đã chọn Ðảng bộ xã Thanh Chăn và chi bộ Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện để tổ chức đại hội điểm. Ngay sau các đại hội điểm, Ban Chỉ đạo đại hội điểm huyện đã họp rút kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đối với những chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy trong thời gian tới.

Thường trực Huyện ủy Ðiện Biên tặng hoa chúc mừng Chi ủy Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Ðiện Biên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: C.T.V

Chúng tôi có mặt tại Ðại hội Ðại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ðảng bộ xã Thanh Chăn tổ chức vào ngày 10/1. Việc trang trí khánh tiết đảm bảo trang trọng trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương, lãng phí với sự có mặt đầy đủ của 106 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 297 đảng viên toàn đảng bộ xã dự đại hội. Ðại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mục tiêu đại hội đề ra là nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng bộ, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc. Với một số chỉ tiêu cụ thể, như: Tổng sản lượng lương thực toàn xã đến năm 2025 đạt 3.880 tấn; xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (trong đó 6 thôn, bản trở lên đạt thôn, bản kiểu mẫu); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn từ 6% trở xuống; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng trở lên/người/năm; 100% chi, bộ đảng hoàn thành nhiệm vụ (trong đó, 85% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh); trong nhiệm kỳ kết nạp từ 30 đảng viên trở lên... Ðại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội các cấp; bầu ban chấp hành khóa mới 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Ngay sau đại hội, Ban Chỉ đạo đại hội điểm huyện ủy đã họp rút kinh nghiệm một số ưu, khuyết điểm, tồn tại trong quá trình tổ chức đến đại diện đảng ủy các xã trên địa bàn có mặt dự đại hội. Với những kết quả đạt được là chủ yếu, song qua rút kinh nghiệm cho thấy, việc phân công nhiệm vụ trong công tác tổ chức, điều hành Ðại hội Ðảng bộ xã Thanh Chăn chưa hợp lý; văn kiện trình bày tại đại hội còn dài; không có nội quy Ðại hội. Một số đồng chí trong ban kiểm phiếu chưa có kinh nghiệm nên việc triển khai bỏ phiếu và kiểm phiếu còn lúng túng... Ông Vì Văn Khiên, Bí thư Ðảng ủy xã Mường Nhà cho biết: Sau khi dự đại hội điểm, những nội dung chính chúng tôi rút ra được đó là cần chuẩn bị kỹ về văn kiện, bầu cử cấp ủy; dành nhiều thời gian điều hành phần thảo luận tại đại hội, nhất là những ý kiến giải pháp trong nhiệm kỳ tới thay vì cơ bản điểm lại những kết quả báo cáo chính trị đã trình bày tại đại hội.

Trước đó, đại hội điểm Chi bộ Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Ðiện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra đúng quy định, bám sát hướng dẫn của cấp trên. Nhờ chuẩn bị chu đáo, chất lượng nên đại hội điểm đã thành công, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Ðại hội đã bầu cấp ủy khóa mới, bầu đại biểu dự đại hội cấp trên đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu. Qua rút kinh nghiệm, Ðại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện chưa thực hiện biểu quyết thông qua Chương trình đại hội; kết thúc phiên trù bị, đại diện cấp ủy chưa quán triệt các nội dung để thực hiện phiên chính thức; chưa chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến vào văn kiện đại hội Ðảng bộ huyện trình trước Ðại hội. Công tác điều hành nội dung bầu cử còn lúng túng; bầu bí thư, phó bí thư thiếu nội dung giới thiệu nhân sự của cấp ủy đương nhiệm.

Ông Phạm Ðức Toàn, Bí thư Huyện ủy Ðiện Biên cho biết: Qua quá trình hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, giám sát, nhìn chung việc chuẩn bị và tiến hành đại hội điểm của Chi bộ Phòng Giáo dục và Ðào tạo, Ðảng bộ xã Thanh Chăn được thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Ðại hội một số nội dung vẫn còn lúng túng và đã được Ban chỉ đạo rút kinh nghiệm ngay sau đại hội. Và để tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu các cấp ủy xây dựng văn kiện trình đại hội và các văn bản phục vụ đại hội phải được chuẩn bị chu đáo trước khi trình đại hội; các ý kiến thảo luận góp ý của đảng viên đối với văn kiện đại hội cấp trên được tổng hợp thông qua tại đại hội; nội dung văn kiện được chuẩn bị theo đề cương hướng dẫn của Tiểu ban văn kiện Ðại hội Ðảng bộ huyện; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua và rút ra những kinh nghiệm cần quan tâm trong quá trình lãnh đạo. Báo cáo chính trị phải được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, có chất lượng. Công tác nhân sự phải chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình; đề cao trách nhiệm của cấp ủy và phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên. Thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Ðảng trong các bước ứng cử, đề cử, bầu cử và các nội dung cần biểu quyết trong đại hội.

Ðảng bộ huyện có 62 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Theo kế hoạch các chi, đảng bộ này sẽ hoàn thành đại hội trước ngày 31/3/2020 và Ðại hội Ðảng bộ huyện sẽ hoàn thành trước ngày 31/5/2020. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy cấp trên, sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của các chi, đảng bộ và nhất là kinh nghiệm đã được đúc rút qua đại hội điểm; tin rằng các chi, đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác

Back To Top