Ðảng bộ TP. Ðiện Biên Phủ

Coi trọng chất lượng các dự thảo văn kiện trình đại hội

09:00 - Thứ Tư, 11/03/2020 Lượt xem: 8917 In bài viết

ĐBP - Cùng với các huyện, thị xã trong tỉnh, các chi, đảng bộ trực thuộc Ðảng bộ TP. Ðiện Biên Phủ đang tích cực, khẩn trương, nghiêm túc triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 79 - KH/TU của Tỉnh ủy về “Ðại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”. Ðến nay cơ bản các chi, đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội.

Ðồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ðiện Biên Phủ chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố khóa VI về triển khai các nhiệm vụ năm 2020 trong đó trọng tâm là chuẩn bị cho việc mở rộng địa giới hành chính và đại hội đảng bộ các cấp. Ảnh: Thanh Tùng (Trung tâm VH-TT-TH thành phố)

Xác định đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng. Do vậy, cùng với tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 - CT/TW của Bộ Chính trị cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; Ban Thường vụ Thành ủy Ðiện Biên Phủ yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Theo đó, bám sát quy định, quy chế của Ðảng và văn bản hướng dẫn của cấp trên, các cấp ủy Ðảng đã chủ động chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội và lấy ý kiến đóng góp của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, nguyên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã nghỉ hưu, nhân dân, đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học… vào dự thảo văn kiện.

Ðảng bộ thành phố có 50 chi, đảng bộ trực thuộc; trong đó, 31 chi bộ, 19 đảng bộ (12 đảng bộ phường, xã). Xác định, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị vừa là văn kiện, vừa có giá trị tổng kết toàn diện, chính thống, khoa học, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm của đảng bộ và nhân dân về đánh giá hoạt động lãnh đạo và xây dựng nội bộ của cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ. Ðồng thời, báo cáo chính trị cũng thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, khả năng dự báo và đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, lĩnh vực đời sống xã hội, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhiệm vụ xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị cho nhiệm kỳ tiếp theo. Ðảng bộ thành phố đã chú trọng đầu tư đầy đủ, đúng mức, xứng tầm cho Tiểu ban văn kiện cả về mức độ quan tâm, nhân sự và kinh phí... Với tinh thần tích cực, khẩn trương tiến hành đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay cơ bản các chi, đảng bộ cơ sở của Ðảng bộ TP. Ðiện Biên Phủ đã xây dựng được dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm.

Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố đã tổ chức lấy ý kiến lần 1 tham gia dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành. Hầu hết ý kiến tham gia cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo; một số mong muốn làm rõ hơn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... Ban Thường vụ Thành ủy giao Tiểu ban Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ thành phố tiếp nhận các ý kiến tham gia nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chủ yếu tập trung vào báo cáo chính trị của đại hội. Theo kế hoạch, ngày 10/3, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố tiếp tục tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành.

Cùng với đó, Thành ủy đã thành lập 4 tổ duyệt thẩm định văn kiện đại hội các chi bộ và phân công 4 đồng chí trong Ban Thường vụ là Thường trực Thành ủy, Thường trực HÐND, lãnh đạo UBND làm tổ trưởng; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Ðảng, Văn phòng Thành ủy... tham gia duyệt, thẩm định văn kiện các đảng bộ xã, phường.

Bên cạnh những thuận lợi, việc xây dựng Báo cáo chính trị của Ðảng bộ thành phố cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt sau khi thực hiện tiếp nhận 4 xã (Mường Phăng, Pá Khoang, Nà Tấu, Nà Nhạn) và sáp nhập 2 xã (Thanh Minh - Tà Lèng) thành lập xã Thanh Minh. Việc đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đảng, tổ chức chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 phải điều chỉnh, bổ sung mục riêng đánh giá kết quả khi tiếp nhận 4 xã (từ 1/1/2020). Trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới, bổ sung, điều chỉnh các phương phướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ðảng bộ phường Tân Thanh hiện có 15 chi bộ trực thuộc. Ðến thời điểm này, 100% chi bộ hoàn thành xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, tổ chức thành công đại hội và tiến hành rút kinh nghiệm. Ông Bùi Duy Ðiển, Bí thư Ðảng ủy phường Tân Thanh cho biết: Việc xây dựng dự thảo báo cáo được triển khai bám sát quy định, quy chế của Ðảng và văn bản hướng dẫn của cấp trên. Sau khi hoàn thành, dự thảo báo cáo chính trị được Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Ðảng bộ phường góp ý kiến bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và hoàn thiện gửi tới các chi bộ để tổ chức cho đảng viên, tri thức, cán bộ hưu trí... đóng góp ý kiến theo đúng quy định. Các đại biểu cơ bản thống nhất về bố cục, kết cấu, hướng phát triển của dự thảo báo cáo chính trị. Ðồng thời, đề nghị tiểu ban cần chỉnh sửa, để chuẩn xác hóa trong diễn đạt, bảo đảm sự nhất quán, tránh trùng chéo; làm rõ hơn một số mục tiêu, nhiệm vụ, những ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ phường mà dự thảo báo cáo đã đề cập. Dự kiến Ðại hội Ðảng bộ phường Tân Thanh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra vào tháng 5/2020.

Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác