Huyện ủy Tủa Chùa

Chuẩn bị kỹ lưỡng để đại hội cấp cơ sở thành công

09:06 - Thứ Sáu, 13/03/2020 Lượt xem: 8584 In bài viết

ĐBP - Xác định đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Ðại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ Phòng Nội vụ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Tủa Chùa đã ban hành Kế hoạch số 109 - KH/HU, ngày 12/9/2019 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là Kế hoạch số 109) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Cùng với đó, Huyện ủy ban hành các quyết định thành lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ðại hội Ðảng bộ cơ sở; thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ nhân sự đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Giàng A Páo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tủa Chùa cho biết: Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho công tác đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn huyện quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 109 của Huyện ủy và một số văn bản khác liên quan đến chỉ đạo đại hội. Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ trực thuộc Ðảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định. Các đảng bộ trực thuộc sau khi có kế hoạch của Huyện ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc và đại hội cấp mình đảm bảo theo Chỉ thị 35 - CT/TW và kế hoạch của Huyện ủy. Ðến nay đã có 89/199 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội, trong đó 3 đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đại hội xong là đảng bộ các xã: Xá Nhè, Lao Xả Phình và Mường Báng. Ðối với 2 chi, đảng bộ trực thuộc được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm cho khối cơ quan và khối nông thôn là Chi bộ Phòng Nội vụ và Ðảng bộ xã Xá Nhè, nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nên 2 đơn vị này đã hoàn thành tổ chức đại hội từ giữa tháng 2/2020. Sau mỗi đại hội điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo thống nhất trong toàn đảng bộ.

Nói về một số khó khăn trong quá trình chỉ đạo chuẩn bị nội dung đại hội các cấp trên địa bàn, ông Giàng A Páo cho biết: Qua theo dõi, kiểm tra giám sát cho thấy, một số đảng bộ cơ sở xã còn lúng túng trong công tác tổ chức đại hội, chưa chủ động chuẩn bị các nội dung cho Ðại hội, còn tâm lý trông chờ vào sự giúp đỡ của các tổ công tác. Bên cạnh đó, việc thực hiện cán bộ giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy xã kiêm Chủ tịch HÐND xã chưa cụ thể do đó quá trình chuẩn bị nhân sự ở một số xã còn khó khăn.

Ông Tòng Thanh Thảo, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Mường Báng cho biết: Thực hiện mở rộng địa giới hành chính thị trấn Tủa Chùa, một số thôn, bản xã Mường Báng trên địa bàn chuyển về thị trấn nên số lượng đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về thị trấn khá nhiều (275 đảng viên). Hiện nay, đảng bộ xã còn hơn 300 đảng viên sinh hoạt ở 18 chi bộ trực thuộc. Nhờ sự quan tâm sát sao chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến ngày 29/2 vừa qua, 18 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã đã hoàn thành đại hội (13 chi bộ thôn, bản; 5 chi bộ cơ quan, trường học). Công tác bầu cử trưởng bản mới sau khi sáp nhập (từ 4 thôn giảm còn 2 thôn) đã được tiến hành, đảm bảo đúng quy định và nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân. Hiện Ðảng bộ xã đang tập trung chuẩn bị các nội dung cho đại hội đảng bộ xã dự kiến diễn ra vào tháng 5/2020. Ðảng ủy đã dự thảo xong báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đã lấy ý kiến lần 1, trong tuần 2 tháng 3 này sẽ họp Ban Chấp hành Ðảng bộ lấy ý kiến lần 2. Ðề án nhân sự được xây dựng theo quy định và chú trọng chất lượng, số lượng cơ cấu hợp lý. Tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Ðảng ủy, UBND xã đã phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nắm và làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công việc chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng bộ xã được thực hiện với tinh thần cầu thị, chu đáo để Ðại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dự kiến vào tháng 5 tới) diễn ra thành công.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác