Hiệu quả từ công tác quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên ở Na Tông

09:20 - Thứ Hai, 23/03/2020 Lượt xem: 9076 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Ðảng bộ xã Na Tông (huyện Ðiện Biên) luôn chú trọng công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên. Ðây chính là giải pháp quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Một buổi sinh hoạt định kỳ ở Chi bộ Na Tông 1, xã Na Tông (huyện Ðiện Biên). Ảnh: Phong Lâm

Ðảng bộ xã Na Tông có 137 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ trực thuộc, trong đó có 11 chi bộ bản, 4 chi bộ trường học và 1 chi bộ trạm y tế. Những năm qua, nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Ðảng từ công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên nên hoạt động của Ðảng bộ, các chi bộ đã đi vào nền nếp, nhất là việc thực hiện chế độ sinh hoạt, học tập cũng như phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ông Lò Văn Phong, Bí thư Ðảng ủy xã cho biết: Ðảng bộ xã luôn xác định việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên và phân công nhiệm vụ cho đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Ðảng. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên được thực hiện trên cơ sở căn cứ vào địa bàn sinh sống, nhiệm vụ và năng lực, sở trường của từng đảng viên. Những đảng viên không giữ các chức danh cán bộ thì phân công, giao nhiệm vụ phụ trách nhóm hộ gia đình ở địa bàn mình cư trú. Ðối với các chi bộ trực thuộc thì dựa vào vị trí, nhiệm vụ công tác cụ thể của mỗi đảng viên liên quan đến lĩnh vực chuyên môn đang đảm nhiệm. Nhờ đó, các đảng viên không những phát huy tốt tính tiền phong, gương mẫu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà còn tích cực tham mưu, đề xuất với tổ chức đảng đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ðể đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên và phân công nhiệm vụ cho đảng viên, Ðảng ủy xã luôn chú trọng việc triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt; nâng cao hiệu quả việc thực hiện chế độ sinh hoạt, học tập; khắc phục tình trạng đi muộn, về sớm, vắng sinh hoạt không có lý do hoặc có lý do nhưng không chính đáng... Hàng năm, Ðảng bộ xã chỉ đạo các chi ủy, chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện sinh hoạt chi bộ gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; hướng dẫn việc sinh hoạt lồng ghép với quán triệt, phổ biến tình hình thời sự, gương người tốt, việc tốt, những điển hình trong các hoạt động ở địa phương để nhân rộng trong toàn chi bộ, tạo sự đoàn kết trong chi bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Ðồng thời giao nhiệm vụ cho các đảng viên xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân với những nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật, việc khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng. Bản cam kết cá nhân được nộp cho chi bộ quản lý, theo dõi, kiểm tra và giám sát thực hiện. Từ đó việc đăng ký nội dung cam kết đã được thực hiện và đi vào nền nếp với sự tham gia của 100% đảng viên. Bên cạnh đó, Ðảng ủy xã giao Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy xã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, trong đó có kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt theo Ðiều lệ Ðảng; công tác quản lý đảng viên và công tác thu, chi Ðảng phí để làm căn cứ cho việc tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm.

Bà Vì Thị Thắm, Bí thư Chi bộ 1 bản Na Tông 1 cho biết: Chi bộ bản Na Tông 1 có 17 đảng viên. Thời gian qua việc sinh hoạt ở Chi bộ không những được duy trì nền nếp mà còn chú trọng đi sâu phân tích, giải quyết những vấn đề cụ thể công việc ở bản; trọng tâm là công tác quản lý đảng viên và phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách nhóm hộ gia đình ở bản; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự. Hàng năm, 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Qua đó, vai trò của Chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ được thể hiện rõ nét, nhất là công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, động viên bà con trong bản tham gia thực hiện quy ước, hương ước của bản, thực hiện nếp sống văn minh, giữ vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở… Do vậy, tỷ lệ người sinh con thứ 3 và tình trạng tảo hôn hiện nay  đã giảm rõ rệt; 100% học sinh trong độ tuổi đều được đến trường, không có học sinh lưu ban, bỏ học, không có bạo lực gia đình, không có trẻ suy dinh dưỡng; trên 80% số hộ trong bản được công nhận gia đình văn hóa, đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, văn hóa - xã hội được nâng cao, bản nhiều năm liền được công nhận khu dân cư xuất sắc.

Nhờ chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên đã góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và hoạt động của các tổ chức đảng ở cơ sở. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Ðảng bộ xã Na Tông, hàng năm số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 85% trở lên (đạt 100% Nghị quyết Ðại hội), không có chi bộ yếu kém. Ðảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90% (đạt 100% Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra).

Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
Bình luận

Tin khác