Ðảng bộ Công ty Ðiện lực Ðiện Biên hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc

09:27 - Thứ Tư, 25/03/2020 Lượt xem: 6198 In bài viết

ĐBP - Ông Trần Huy Hoàng, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Công ty Ðiện lực Ðiện Biên cho biết: Ðảng bộ Công ty có 8 chi bộ trực thuộc với 145 đảng viên. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh, đến nay Ðảng bộ Công ty đã tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2022, tiến tới Ðại hội Ðảng bộ Công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trần Huy Hoàng, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Công ty Ðiện lực Ðiện Biên chúc mừng thành công Ðại hội Chi bộ Ðiện lực TP. Ðiện Biên Phủ.

Ðể chuẩn bị cho đại hội các chi bộ trực thuộc, Ðảng ủy Công ty đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; kế hoạch số 59-KH/ÐU ngày 20/8/2019 của Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và xây dựng kế hoạch về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc và Ðại hội Ðảng bộ Công ty tới tất cả các chi bộ. Xác định hai nội dung trọng tâm, đó là công tác xây dựng báo cáo chính trị và công tác nhân sự, từ đó Ðảng ủy tập trung lãnh đạo, phân công các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Ðảng bộ phụ trách, hướng dẫn các chi bộ làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội, thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định như: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Ðại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Ðại hội Ðảng bộ cấp trên; bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trước khi tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Ðảng ủy Công ty đã duyệt, thông qua báo cáo chính trị và đề án nhân sự cấp uỷ các chi bộ nhiệm kỳ mới. Báo cáo đại hội các chi bộ đã kiểm điểm, đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua. Ðồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại về một số mặt công tác và những bài học kinh nghiệm cần rút ra. Nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên trong đại hội về dự thảo báo cáo chính trị đã đưa ra các kiến nghị, đề xuất trong nhiệm kỳ mới nhằm bổ sung phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Ðối với đơn vị trực tiếp sản xuất gồm các chi nhánh, phân xưởng phát điện và phân xưởng thiết kế thí nghiệm, tinh thần của đại hội là bám sát thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nhiệm vụ sản xuất được coi là trách nhiệm chính trị của đơn vị và đảng viên. Ðối với khối các phòng của Công ty, trọng tâm là tập trung nâng cao trách nhiệm, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, vai trò tham mưu để Ðảng bộ Công ty lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Ðến nay, cả 8 chi bộ trực thuộc Ðảng bộ Công ty đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Ông Trần Ngọc Bình, Phó Bí thư Chi bộ Ðiện lực TP. Ðiện Biên Phủ cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ÐU ngày 10/1/2020 của Ðảng uỷ Công ty Ðiện lực Ðiện Biên về việc hướng dẫn đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Ðiện lực TP. Ðiện Biên Phủ đã tiến hành tổ chức Ðại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2022). Với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ và đổi mới”, Ðại hội đã tiến hành thảo luận, nhất trí thông qua Nghị quyết Ðại hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra; nhất là các nhiệm vụ trọng yếu đáp ứng yêu cầu quá trình đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ mới, theo hướng tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ðại hội lần thứ XIII đã lựa chọn, bầu 7 đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm thực tiễn vào Ban chấp hành Chi bộ Ðiện lực TP. Ðiện Biên Phủ khóa XIII.

Thành công của Ðại hội Chi bộ Ðiện lực TP. Ðiện Biên Phủ cũng như các chi bộ trực thuộc là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ Công ty Ðiện lực Ðiện Biên lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6/2020 theo đúng kế hoạch.

Bài, ảnh: Mai Phương
Bình luận

Tin khác