Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Thành công từ thống nhất hành động

11:16 - Thứ Năm, 30/04/2020 Lượt xem: 3961 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Ðiện Biên đã xây dựng Ðề án và tổ chức thực hiện thành công việc sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Sau khi mở rộng, thị trấn Tủa Chùa đã đảm bảo 2 tiêu chí về quy mô diện tích và dân số. Trong ảnh: Thị trấn Tủa Chùa nhìn từ trên cao.

Nghị quyết số 32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 của Chính phủ yêu cầu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã không đảm bảo 50% hai tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định và khuyến khích sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện phải sắp xếp để giảm số lượng đơn vị hành chính.

Thực hiện chủ trương của Ðảng, Chính phủ, Ban Cán sự Ðảng UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, các địa phương phối hợp rà soát và đối chiếu với tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Thời điểm rà soát, đối với cấp huyện có 1 đơn vị chưa đạt 50% cả 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số (TP. Ðiện Biên Phủ); cấp xã có 3 đơn vị là xã Thanh Minh, xã Tà Lèng (TP. Ðiện Biên Phủ) và thị trấn Tủa Chùa (huyện Tủa Chùa). Trên cơ sở rà soát, Ban Cán sự Ðảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Ðề án “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên” và trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh cho ý kiến vào nội dung của Ðề án. Ngày 23/8/2019, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh kết luận đồng ý với các nội dung do UBND tỉnh xây dựng, giao các cấp triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

Theo Ðề án, đối với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, tỉnh ta sẽ điều chỉnh cắt chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 4 xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang và một phần diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã: Thanh Luông, Thanh Hưng thuộc huyện Ðiện Biên về TP. Ðiện Biên Phủ quản lý. Ðối với đơn vị hành chính cấp xã: Sáp nhập xã Thanh Minh và xã Tà Lèng thành xã Thanh Minh (TP. Ðiện Biên Phủ); cắt chuyển 11,91km2 và 4.255 người thuộc 14 thôn, đội: Ðội 1, Ðội 2, Ðội 3, Ðội 4, Bản Ten, Bản Sẳng, Bản Én, Ðội 7, Ðội 8, Ðội 9, Huổi Lực 1, Huổi Lực 2, Huổi Lếch, Ðông Phi 2 và 12 hộ với 48 khẩu của Ðội 10; 21 hộ với 105 khẩu của thôn Sung Ún thuộc xã Mường Báng sáp nhập vào thị trấn Tủa Chùa. Với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, Ðề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên được Hội đồng thẩm định Trung ương bỏ phiếu 100% tán thành.

TP. Ðiện Biên Phủ là địa phương phải thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính của cả 2 cấp huyện và cấp xã. Trên tinh thần chỉ đạo của Ban cán sự Ðảng UBND tỉnh, trong vòng 2 tháng Ban Thường vụ Thành ủy Ðiện Biên Phủ thống nhất chủ trương, phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị tư vấn xây dựng đề án sau đó tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn. HÐND thành phố cũng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HÐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 11 (bất thường) ngày 26/8/2019.

Ðối với việc mở rộng địa giới hành chính TP. Ðiện Biên Phủ, thành phố tổ chức lấy ý kiến các tổ dân phố, bản có liên quan. Kết quả có 18.911/21.933 (gần 86,23%) cử tri các xã, phường liên quan đồng ý với chủ trương sáp nhập để mở rộng địa giới thành phố. Ðối với 2 xã: Thanh Minh và Tà Lèng sáp nhập thành một xã lấy tên là xã Thanh Minh, vấn đề về số lượng cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập đã được TP. Ðiện Biên Phủ quan tâm giải quyết thỏa đáng.

Ông Quàng Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Pá Khoang cho biết: Chủ trương sáp nhập xã Pá Khoang về TP. Ðiện Biên Phủ được người dân trên địa bàn tán thành, thống nhất cao nên việc triển khai thực hiện rất thuận lợi. Sáp nhập về TP. Ðiện Biên Phủ là bước ngoặt trong phát triển kinh tế - xã hội của xã Pá Khoang. Phát triển theo hướng đô thị là thách thức nhưng cũng là cơ hội để nâng cao đời sống người dân. Khi sáp nhập vào thành phố, diện mạo nông thôn sẽ được đầu tư, phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị… Tương lai gần, xã Pá Khoang sẽ trở thành đô thị vệ tinh của TP. Ðiện Biên Phủ.

Ðến nay, huyện Tủa Chùa đã thực hiện thành công Ðề án mở rộng thị trấn Tủa Chùa. Sau khi điều chỉnh, thị trấn Tủa Chùa có diện tích tự nhiên là 14,49km2, đạt 103,5% tiêu chí về diện tích theo Nghị quyết của Quốc hội; dân số 8.184 người, đạt 102,3% tiêu chí về dân số. Việc điều chỉnh, mở rộng thị trấn Tủa Chùa được UBND huyện tiến hành khẩn trương song vẫn đảm bảo các bước theo quy định. UBND huyện đã tổ chức lấy ý kiến cử tri xã Mường Báng và thị trấn Tủa Chùa; kết quả 67,83% cử tri xã Mường Báng và 99,32% cử tri thị trấn đồng ý với đề án mở rộng thị trấn Tủa Chùa.

Với phương châm “Vừa triển khai thực hiện vừa tập trung lắng nghe phản ánh của nhân dân”, huyện Tủa Chùa đã chủ động xây dựng phương án giải quyết thấu đáo các vấn đề phát sinh để cán bộ, nhân dân đồng thuận với chủ trương của huyện, tỉnh và quyết tâm hành động để thực hiện thành công Nghị quyết của Huyện ủy, HÐND huyện.

Ông Vũ Ðức Biểu, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tủa Chùa cho biết: Nắm bắt những lo lắng, băn khoăn của cán bộ, nhân dân xã Mường Báng, để đảm bảo đơn vị hành chính đáp ứng tiêu chuẩn quy định, không làm thay đổi tổ chức bộ máy đối với thị trấn Tủa Chùa, xã Mường Báng, việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn của thị trấn và xã Mường Báng, UBND huyện quyết định trước mắt vẫn giữ nguyên hiện trạng. Ðối với cơ sở hạ tầng, trước mắt các đơn vị như: UBND xã Mường Báng, Trạm Y tế, các đơn vị trường học... tiếp tục sử dụng cơ sở vật chất cũ và thực hiện nhiệm vụ cho đến khi UBND huyện bố trí được kinh phí xây dựng cơ sở mới.

Chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh ta đã thực hiện thành công một chủ trương lớn của Ðảng, được Trung ương đánh giá cao. Ðạt được kết quả đó là sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị, phản ánh rõ nét “ý Ðảng, lòng dân”.

Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top