Huyện ủy Điện Biên Đông quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt

17:59 - Thứ Sáu, 10/07/2020 Lượt xem: 2155 In bài viết

ĐBP - Ngày 10/7, Huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tình hình quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và tình hình biển Đông; tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam xác định đến năm 2030 cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc tốp 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc tốp 3 nước dẫn đầu ASEAN; tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7%... Nghị quyết cũng đề ra 10 giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu phát triển các nguồn năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững; phát triển nhanh và bền vững ngành điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các ý kiến tập trung vào các nội dung như: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian qua; cần đề ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; các giải pháp tăng thu nhập bình quân đầu người/năm; chăm lo các doanh nghiệp, phát huy lợi thế, thế mạnh các cửa khẩu; giải pháp đẩy mạnh việc phát triển các loại hình dịch vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính; cần đề ra các giải pháp cụ thể về công tác xóa đói, giảm nghèo cũng như việc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác xóa đói giảm nghèo để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới…

Kết luận hội nghị, đồng chí Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm; gương mẫu tiếp thu các nội dung; nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo và kế hoạch hành động thực hiện, tạo sự thống nhất cả về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả ở địa phương, đơn vị mình.

Văn Tâm - Nguyễn Thịnh
Bình luận

Tin khác

Back To Top