Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 14 – 16/7

20:57 - Thứ Sáu, 10/07/2020 Lượt xem: 2260 In bài viết

ĐBP - Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV (kỳ họp giữa năm) sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 14 – 16/7). Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, bên cạnh việc xem xét, kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm; xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp…, đại biểu HĐND cũng sẽ xem xét, thông qua 18 nghị quyết của kỳ họp.

Trong đó, 3 nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban của HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; 15 nghị quyết liên quan đến các vấn đề: Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 – 2025) và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đền thờ liệt Sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ; Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; Ban hành chính sách cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên và Đảng ủy quân chủng Hải quân; Quy định về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn bản ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kết quả giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị trong đợt tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XIV và trong các đợt tiếp xúc cử tri trước chưa giải quyết dứt điểm.

P.V (b.s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top