Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh):

Thống nhất không trình nghị quyết về quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí

12:30 - Thứ Bảy, 11/07/2020 Lượt xem: 1943 In bài viết

ĐBP - Ngày 11/7, Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) chủ trì họp thẩm tra.

Thực hiện phân công chuẩn bị tại kỳ họp thứ 14, Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra 8 nội dung, trong đó: Thẩm tra 4 báo cáo và 4 dự thảo nghị quyết, bao gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tổng hợp nhu cầu và dự kiến đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019. Thẩm tra các dự thảo nghị quyết: Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết Quy định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông Mường Toong – Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé và nghị quyết chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé thuộc Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Si La giai đoạn 2018 – 2025, tỉnh Điện Biên.

Tại cuộc họp, đối với thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đề nghị bổ sung nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh là do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và giải trình về tình trạng thất thoát thuế tài nguyên trong hoạt động khai thác khoáng sản; chi trả tiền hỗ trợ dịch covid-19; công tác cải cách bộ máy, tiếp công dân… Nội dung thẩm tra nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án: Nâng cấp đường giao thông nông thôn vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải và Dự án đường giao thông Mường Toong – Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình về khả năng cân đối nguồn vốn đối với nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đối với các dự án này. Đối với báo cáo thẩm tra nghị quyết quy định mức thu, miễn, gim, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, Ban Kinh tế - Ngân sách quyết định đưa ra khỏi báo cáo thẩm tra, không trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14. Các nội dung còn lại, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) Vùi Văn Nguyện ghi nhận các ý kiến của các đại biểu dự cuộc họp. Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tổng hợp chỉnh sửa lại nội dung báo cáo thẩm tra để trình tại kỳ hợp thứ 14.

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top