Thống nhất đề nghị hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản từ ngày 1/1/2021

11:06 - Chủ Nhật, 12/07/2020 Lượt xem: 2281 In bài viết

ĐBP - Đó là một trong những nội dung quan trọng được đại biểu tham dự cuộc họp thẩm tra do Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức sáng nay (12/7), thống nhất cao sẽ trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV. Cuộc họp do đồng chí Hà Quốc Thịnh, Phó trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Theo đó, các đại biểu dự họp đều đánh giá cao tính cần thiết và nhân văn của Dự thảo nghị quyết Quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản ngành Y tế tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở phân tích về tính cần thiết phải ban hành nghị quyết, đại biểu thống nhất với dự kiến mỗi thôn, bản vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, thôn bản xa trung tâm xã từ 3km trở lên sẽ được bố trí 1 nhân viên y tế thôn bản; đối với thôn, bản đủ điều kiện bố trí 1 nhân viên y tế thôn bản và nhân viên y tế thôn bản là nam sẽ được bố trí 1 cô đỡ thôn bản. Mức hỗ trợ được đề nghị đối với nhân viên y tế thôn, bản dự kiến bằng 0,5 mức lương cơ sở/tháng và bằng 0,3 mức lương cơ sở/tháng đối với cô đỡ thôn bản. Bổ sung đề nghị thời điểm áp dụng là từ ngày 1/1/2021.

Cũng tại buổi làm việc, đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung nhận định, đánh giá về những kết quả đạt được, hạn chế cũng như giải pháp chủ yếu được đưa ra tại báo cáo, dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, các ý kiến tham gia cũng thống nhất đề nghị UBND tỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành cần quan tâm một số nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, như: Tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương bố trí kinh phí để tỉnh triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đối với người có uy tín tại các địa phương; chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý, điều hành, thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn, nhất là việc tiếp tục rà soát, tổng hợp các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đảm bảo đúng, kịp thời; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo để kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tình trạng di dịch cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép và mua bán người qua biên giới; quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn đối với công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo và quản lý thực hiện chương trình, dự án chính sách dân tộc, nhất là ở cấp cơ sở.

Đối với nội dung Dự thảo nghị quyết ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đại biểu tham gia bổ dung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp và nhất trí trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV xem xét, thông qua.

Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top