Hòa giải góp phần giải quyết kịp thời những tranh chấp, bất đồng phát sinh tại cơ sở

13:00 - Thứ Hai, 13/07/2020 Lượt xem: 1744 In bài viết

ĐBP - Sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao và Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành ủy về “công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở”.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải tại điểm cầu Điện Biên.

Qua 6 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp, hiệu quả và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội với tư cách là một phương thức giải quyết tranh chấp, xung đột trong đời sống nhân dân nhân văn, ít tốn kém, hiệu quả bền vững. Thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, những tranh chấp, bất đồng phát sinh tại cơ sở đã được giải quyết kịp thời; không để kéo dài, hạn chế đáng kể tình trạng khiếu kiện ra cơ quan nhà nước, khiếu kiện vượt cấp. Đồng thời hoạt động này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hình thành ý thức, thói quen tự giác chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Tại hội nghị, một số ý kiến phát biểu xoay quanh những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác hòa giải ở cơ sở, như: Một số quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở không còn phù hợp; chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở chưa đều, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; công tác hòa giải cơ sở chưa gắn kết với công tác dân vận...

Nhấn mạnh tầm quan trọng, hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở, hội nghị xác định các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa về công tác hòa giải ở cơ sở, coi đó là một bộ phận của công tác dân vận; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở là góp phần thực hiện tốt công tác dân vận và ngược lại. Bên cạnh đó cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác hòa giải ở cơ sở. Đa dạng hóa nguồn lực xã hội trong công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là nguồn nhân lực có kinh nghiệm và hiểu biết pháp luật trong giải quyết tranh chấp. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” được ban hành theo Quyết định số 428/QĐ-TTg, ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ…

Tin, ảnh: Gia Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top