Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thuộc lĩnh vực xã hội

09:16 - Thứ Hai, 27/07/2020 Lượt xem: 1564 In bài viết

ĐBP - Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Lê Văn Thống, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng đánh giá cao các nội dung trong dự thảo báo cáo; từng câu, từng chữ cho đến tiêu đề được cân nhắc, sử dụng hết sức kỹ càng.

Ông góp ý thêm một số nội dung như sau: Đối với kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, mục 2.8 về công tác quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổ soạn thảo cần bổ sung công tác khai thác, quản lý tài nguyên nước. Bởi tại mục “V - Chủ trương và các giải pháp chủ yếu” có nhắc đến việc “Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên nước” nhưng phần đánh giá kết quả đạt được lại không có nội dung này. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cần bổ sung những hoạt động mà tỉnh đã làm trong quá trình chuẩn bị nội dung, các giải pháp để thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới. Đối với phần “II. Những hạn chế, khuyết điểm”, tôi thấy rằng, nhiệm kỳ này, tỉnh đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện về những mặt được, mặt chưa được, đồng thời chỉ ra các nguyên nhân kể cả khách quan lẫn chủ quan, song đề nghị xem xét, bổ sung, đánh giá thêm phần hạn chế đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Trong phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị Tổ soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu về lĩnh vực xã hội sao cho hợp lý và sát với thực tế. Theo đó, tại mục (12) báo cáo dự thảo là: “Trên 75% trường học đạt chuẩn quốc gia; trên 70% trường học đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Đến năm 2025 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi”. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của tỉnh cũng như các huyện, đến năm 2025, mục tiêu đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 là không khả thi, do đó cần điều chỉnh lại và phấn đấu ở mức đạt 70% đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top