Ðảng bộ huyện Tuần Giáo 70 năm xây dựng và trưởng thành

08:40 - Thứ Sáu, 31/07/2020 Lượt xem: 2014 In bài viết

ĐBP - Tuần Giáo là địa bàn chiến lược quan trọng và là huyện “cửa ngõ” phía Nam của tỉnh. Bao đời nay, đồng bào các dân tộc trong huyện luôn có tinh thần yêu nước sâu sắc; đoàn kết đồng lòng chống kẻ thù xâm lược qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ rồi mang tinh thần “Ðiện Biên Phủ” vào thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng xây dựng và phát triển quê hương. Nhiều địa danh của Tuần Giáo ghi dấu ấn góp phần vào trang sử hào hùng của dân tộc. Xã Pú Nhung là căn cứ chống thực dân Pháp gắn với tên tuổi của Anh hùng lực lượng vũ trang Vừ A Dính; Anh hùng quân đội Sùng Phái Sinh; hang Thẩm Púa (xã Chiềng Sinh) là đại bản doanh của Bộ Chỉ huy chiến dịch Ðiện Biên Phủ trước khi chuyển về Mường Phăng.

Ðồng chí Giàng Trùng Lầu, Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Ðảng bộ xã Quài Nưa khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: C.T.V

Ngược dòng thời gian 70 năm về trước, phong trào cách mạng của các địa phương trong tỉnh lớn mạnh, Liên khu ủy 10 ban hành nghị quyết thành lập Ban Cán sự Ðảng tỉnh Lai Châu để lãnh đạo phong trào. Trên cơ sở Chi bộ Lai Châu, ngày 1/8/1950, Ban cán sự Ðảng tỉnh Lai Châu quyết định tách thành 4 chi bộ, trong đó có Chi bộ Tuần Giáo gồm 9 đảng viên do đồng chí Hoàng Hồng Dương làm Bí thư - đó là tiền thân của Ðảng bộ huyện Tuần Giáo ngày nay. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ðảng bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn sắt son theo Ðảng, theo kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ xây dựng căn cứ du kích của tỉnh và huyện, tạo điều kiện để bộ đội chủ lực giải phóng quê hương (tháng 11/1952).

Vai trò của một huyện hậu phương trực tiếp, với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, Ban Cán sự Ðảng huyện Tuần Giáo động viên nhân dân các dân tộc đóng góp sức người, sức của với tinh thần cao nhất cho chiến dịch Ðiện Biên Phủ, góp phần cùng quân, dân trong tỉnh và cả nước làm nên chiến thắng Ðiện Biên Phủ.

Sau chiến tranh, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo tích cực thực hiện công cuộc đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo. Trải qua 22 kỳ đại hội, Ðảng bộ huyện tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế đã mang lại những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Huyện chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất tập trung cây trồng chủ lực ở các xã trọng điểm: Quài Nưa, Quài Cang, Quài Tở, Chiềng Sinh, Chiềng Ðông, Mùn Chung và Mường Mùn. Quy hoạch vùng trọng điểm trồng ngô tại 4 xã: Pú Nhung, Rạng Ðông, Ta Ma và Phình Sáng. Vùng chuyên canh cây thảo quả ở Tênh Phông; phát triển vùng trồng cây cao su, cà phê... Năm 2019, tổng sản lượng lương thực toàn huyện đạt 37.441,6 tấn; không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn trở thành hàng hóa cung cấp ra thị trường, giúp nhân dân tăng thu nhập. Huyện cũng chủ động khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Các mặt văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Huyện tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục các cấp học; 19/19 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống người dân, nhất là hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có công với cách mạng. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm ước còn 40%. Kỷ cương, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy quản lý Nhà nước từng bước được nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Xác định xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, Ðảng bộ huyện Tuần Giáo tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết. Chủ động nắm tình hình, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường lãnh đạo các cấp ủy đảng, tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; chú trọng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là những nơi chưa có tổ chức đảng, ít đảng viên. Từ một chi bộ với 9 đảng viên ngày đầu thành lập đến nay Ðảng bộ huyện Tuần Giáo phát triển mạnh mẽ với tổng số 4.238 đảng viên, sinh hoạt tại 54 tổ chức cơ sở đảng. Từ năm 2008 đã xóa bản chưa có đảng viên, đến nay 100% các bản, trường học, trạm y tế trên địa bàn huyện đều có đảng viên.

Cùng với củng cố, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Ðảng ở cơ sở. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát... góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước.

Sự lớn mạnh của Ðảng bộ huyện Tuần Giáo hôm nay cũng như những thay đổi vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, đặc biệt là cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc trên địa bàn là minh chứng rõ nhất, khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng bộ Tuần Giáo 70 năm qua. Tiếp bước truyền thống hào hùng 70 năm xây dựng và trưởng thành, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo quyết tâm mang tinh thần Ðiện Biên Phủ vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương theo hướng toàn diện, bền vững.

Giàng Trùng Lầu

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo

Bình luận

Tin khác

Back To Top