Kinh nghiệm rút ra từ đại hội điểm đảng bộ cấp huyện

10:39 - Thứ Sáu, 31/07/2020 Lượt xem: 3700 In bài viết

ĐBP - Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ huyện Điện Biên được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ trực thuộc. Thành công tốt đẹp của hai đại hội điểm cũng như những tồn tại cần khắc phục là bài học kinh nghiệm giúp đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung để tổ chức đại hội đạt kết quả tốt nhất.

Biểu quết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hiền

Chuẩn bị đầy đủ, toàn diện

Công tác chuẩn bị (văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật…) cho Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) được Ban Thường vụ 2 đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm quy trình, nội dung. Việc thực hiện tốt công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở cũng là một trong những yếu tố quan trọng.

Các văn kiện trình tại hai đại hội điểm được chuẩn bị chu đáo, công phu, có chất lượng. Báo cáo chính trị đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chỉnh đốn đảng. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo kiểm điểm cấp ủy đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá thực chất trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Một ưu điểm của Đảng bộ Quân sự tỉnh mà các đảng bộ cùng cấp cần nghiên cứu là việc lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo được thực hiện nghiêm túc với hình thức đa dạng. Đảng ủy tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nên đã thu được nhiều ý kiến chất lượng, phát huy được trí tuệ của toàn đảng bộ và các đảng viên.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Huyện ủy Điện Biên đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện quy trình nhân sự theo đúng quy định, đảm bảo thực sự công khai, minh bạch, dân chủ nên đã chuẩn bị được Đề án nhân sự đủ về số lượng, có cơ cấu phù hợp và đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Đại tá Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy cơ sở và cấp tỉnh được Đảng ủy Quân sự tỉnh bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc. Qua đó đã phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể để lựa chọn cán bộ đủ tiêu chuẩn, có uy tín và năng lực tham gia cấp ủy khóa mới đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Đối với huyện Điện Biên, công tác chuẩn bị nhân sự ngoài ảnh hưởng do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid - 19 thì cũng có những vướng mắc cần xử lý nên công tác chuẩn bị phải kéo dài thời gian. Đây là vấn đề đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc rút kinh nghiệm sau đại hội đã yêu cầu các huyện, thị cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải khẩn trương rà soát, xử lý ngay những trường hợp có sai sót, khiếm khuyết trong vấn đề tuyển dụng, nâng ngạch… trước khi tổ chức đại hội.

Một nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị là trang trí khánh tiết. Nội dung này cũng được đồng chí Lò Văn Muôn nhấn mạnh tại cuộc rút kinh nghiệm sau đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh: “Trang trí khánh tiết thể hiện sự trang trọng, tạo không khí phấn khởi. Do đó các đảng bộ cấp huyện cần chú ý không chỉ quan tâm trang trí trong hội trường, trưng bày hình ảnh các hoạt động nổi bật của đảng bộ trong nhiệm kỳ qua tại tiền sảnh hội trường mà còn ở phía ngoài hội trường, trục đường chính, khu dân cư (cờ, pa nô, áp phích, băng rôn…) để tạo khí thế trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo nên bầu không khí thực sự là ngày hội chính trị trọng đại.” Phát huy kinh nghiệm đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên còn trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của địa phương - cũng là hình ảnh về thành tựu phát triển thời gian qua và những tiềm năng, thế mạnh cần tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Đây là một kinh nghiệm các huyện, thị xã, thành phố nên vận dụng.

Tổ chức điều hành chặt chẽ, khoa học

Chương trình Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh và huyện Điện Biên đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Điều lệ Đảng và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Các tổ chức điều hành và giúp việc có số lượng thành viên phù hợp, có năng lực và được phân công nhiệm vụ cụ thể nên công tác điều hành các nội dung đại hội đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian đề ra.

Đối với nội dung tổ chức thảo luận, ưu điểm của Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh là dành thời gian trong phiên trù bị để đại biểu thảo luận, tham gia Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Điều đó đảm bảo đúng quy định, vừa phù hợp yêu cầu thực tế bởi thời gian phiên chính thức hạn hẹp và nhiều nội dung. Tuy nhiên, cần xem xét việc sớm tổ chức thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. Mặc dù những nội dung cơ bản nhất đã được chuẩn bị trong dự thảo Nghị quyết mà đại biểu có thể đã được nghiên cứu, tuy nhiên xét về lô gic thì khi nghị quyết chưa được công bố mà lại tổ chức thảo luận chương trình hành động là chưa hợp lý.

Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên, trong điều hành coi thảo luận và báo cáo tham luận là 2 nội dung khác nhau. Song thực tế đó chỉ là 1, bởi có nhiều hình thức thảo luận: Phát biểu ý kiến trực tiếp, tương tác giữa các đại biểu, giữa đại biểu với đoàn chủ tịch tại đại hội, còn báo cáo tham luận cũng là một hình thức thảo luận nhưng có sự chuẩn bị trước để trình bày bằng văn bản mà thôi. Một điểm cần rút kinh nghiệm nữa là khi kết thúc thảo luận không có tóm tắt, kết luận đối với từng vấn đề và xin ý kiến đại hội có đồng tình nhất trí không? Điều đó thể hiện việc chưa thực sự gắn kết chặt chẽ giữa trình bày các báo cáo với thảo luận. Nội dung này được Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh làm rất tốt, đó là thực hiện lấy biểu quyết với ý kiến tham gia thảo luận - thể hiện ý chí thống nhất cao của đại hội. Ngoài ra còn một số điểm chưa hợp lý như: Chương trình đại hội có mục “thảo luận báo cáo chính trị và chương trình hành động thực hiện nghị quyết” nhưng khi điều hành, Đoàn chủ tịch lại cho thực hiện nội dung bầu Ban Chấp hành mà không xin phép đại hội, trong khi tại phiên trù bị đã lấy biểu quyết thông qua chương trình đại hội (quyền quyết định tối cao là đại hội); hoặc có 2 mục chỉ ghi tóm tắt “báo cáo tham luận” mà không ghi rõ tham luận về nội dung gì?

Từ đại hội điểm Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ huyện Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc tổ chức với thời lượng phiên trù bị 1/2 ngày, phiên chính thức 1,5 ngày là phù hợp với khối lượng, nội dung đại hội cấp huyện. Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố cần chú ý xây dựng chương trình đại hội khoa học; dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn kiện, có thể bố trí thêm thời gian ở phiên trù bị. Công tác điều hành chặt chẽ, không để thời gian gián đoạn. Việc điều hành thảo luận của đoàn chủ tịch phải gợi mở được những vấn đề trọng tâm, những nội dung còn ý kiến khác nhau để đại hội tập trung thảo luận, tạo không khí sôi nổi, có tính chiến đấu, tránh phát biểu xuôi chiều, nặng về báo cáo thành tích. Kết luận phiên thảo luận phải khái quát được nội dung tham gia của đại biểu để xin ý kiến đại hội. Trong công tác bầu cử, các đảng bộ chú ý lựa chọn, bầu ban kiểm phiếu gồm những người có kinh nghiệm, tác phong nhanh nhẹn để đảm bảo quy trình và thời gian. Đối với chương trình hành động, cần xác định rõ đây không phải là chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành khóa mới mà là chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đã thông qua. Do đó tránh lặp lại các nội dung, mục tiêu đã nêu trong nghị quyết mà tập trung những định hướng lớn, mục tiêu cơ bản; xác định rõ các hoạt động trọng tâm cần phải thực hiện theo trình tự với cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và các đối tượng phải thực hiện.

Hà Nguyễn
Bình luận

Tin khác