Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

08:37 - Thứ Hai, 24/08/2020 Lượt xem: 4936 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng trong kiểm soát quyền lực, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Thời gian qua, công tác KTGS của UBKT Tỉnh ủy có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Kết quả công tác KTGS góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong điều kiện số lượng ủy viên chuyên trách và ủy viên kiêm nhiệm giảm so với đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 do chuyển công tác và nghỉ chế độ; song UBKT Tỉnh ủy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là tăng cường công tác KTGS trong Đảng. Từ năm 2019 đến nay, UBKT Tỉnh ủy tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 2 cuộc kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng (Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng, Điện Biên, Tủa Chùa và Mường Nhé). Qua kiểm tra kết luận 4 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra; qua đó yêu cầu các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Thực hiện nhiệm vụ giám sát tổ chức đảng, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 2 cuộc giám sát đối với 5 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Qua giám sát, 5 tổ chức đảng và 6 đảng viên được giám sát cơ bản thực hiện tốt các nội dung được giám sát. UBKT Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai thực hiện 1 cuộc giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 153, 154, 155, 157 - KL/TU, ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 - NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đối với 3 tổ chức đảng (Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo).

Đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện nhiệm vụ KTGS của UBKT Tỉnh ủy theo Điều 32, Điều lệ Đảng về các nhiệm vụ KTGS; trong việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, từ năm 2019 đến nay, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng (Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà) và 16 đảng viên. Qua kiếm tra, kết luận 3 tổ chức đảng có vi phạm, 1 tổ chức đảng (Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ) đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; 15 đảng viên có vi phạm; đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật 14; đã thi hành kỷ luật 5; đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 4, không thi hành kỷ luật 5. UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 13 tổ chức đảng; kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 9 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận của tổ chức đảng được kiểm tra có hạn chế, khuyết điểm; UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu các tổ chức đảng kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề, UBKT Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên. Chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thông qua dự hội nghị cấp ủy cùng cấp, trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình, tham dự hội nghị cấp ủy, kiểm điểm cuối năm đối với Ban Thường vụ cấp ủy và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ; giám sát gián tiếp thông qua các văn bản báo cáo tổng kết, kết luận các kỳ họp; nắm dư luận xã hội… để kịp thời phát hiện, nhắc nhở những tổ chức đảng, đảng viên thực hiện chưa đúng chức trách, nhiệm vụ.

Thông qua công tác KTGS trong Đảng nhận thức của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy có những chuyển biến rõ rệt; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh; những vụ việc được nhân dân quan tâm, nhất là về quản lý đất đai, công tác cán bộ, việc chấp hành quy chế làm việc và trách nhiệm nêu gương… Việc công khai thông tin ngay sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy tạo được hiệu ứng tích cực trong răn đe, giáo dục, phòng ngừa vi phạm trong cán bộ, đảng viên. Qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được KTGS phát huy kết quả đạt được; đồng thời, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh. Công tác KTGS phát huy hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững; có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, niềm tin của nhân dân với Đảng.

Để nâng cao chất lượng công tác KTGS trong thời gian tới, cùng với thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập trung các giải pháp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra đảng, UBKT Tỉnh ủy tăng cường đổi mới công tác KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; gắn công tác KTGS với thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác