Nậm Kè thực hiện quy chế dân chủ

09:04 - Thứ Tư, 26/08/2020 Lượt xem: 3291 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, để phát triển kinh tế - xã hội, xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé) đã thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở bằng những hành động thiết thực, cụ thể, gắn với đời sống, phong tục tập quán của nhân dân. Từ đó, góp phần phát huy quyền làm chủ, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Công an xã Nậm Kè hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh chóng, chính xác.

Để QCDC đi vào thực tiễn, cấp ủy, chính quyền xã Nậm Kè thường xuyên chú trọng công tác lãnh đạo, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông Giàng A Ly, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè cho biết: Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, xã Nậm Kè đã thành lập và kiện toàn ban Chỉ đạo thực hiện QCDC từ xã đến thôn, bản. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền xã đã tổ chức đầy đủ các hội nghị trưng cầu ý kiến tham gia rộng rãi trước khi đưa ra quyết định quan trọng như: Xây dựng nghị quyết của hội đồng nhân dân, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND; việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh hương ước, quy ước. Nhất là thông qua đội ngũ ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, người dân đã được góp ý kiến trong xây dựng Đảng, chính sách, pháp luật; giám sát việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện thuận lợi để tham gia giám sát trực tiếp các nội dung (công trình do nhân dân đóng góp kinh phí, quá trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo, quản lý xây dựng...). 6 tháng đầu năm 2020, qua 2 cuộc tiếp xúc cử tri, xã Nậm Kè đã tiếp nhận gần 20 ý kiến, kiến nghị của của nhân dân về thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước; hỗ trợ nhân dân xây dựng công trình phúc lợi: Đường dân sinh, thủy lợi, nước sinh hoạt, cầu treo. Qua đó, đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm; tiếp thu đóng góp của nhân dân trong việc ban hành cũng như tổ chức thực hiện các chính sách hiện hành.

Cùng với đó, ban chỉ đạo thực hiện QCDC từ xã đến cơ sở đã tổ chức quán triệt việc thực hiện QCDC tới 100% cán bộ, đảng viên, công chức... hiểu đúng và đủ các nội dung của quy chế, đảm bảo thống nhất nhận thức, cụ thể về nội dung, phương pháp và cách làm. Việc công khai các cơ chế, chính sách, các dự án, công trình đầu tư, quy định, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhân dân; các nguồn vốn Nhà nước: 134/CP; 135/CP, 30a... được cấp ủy, chính quyền xã thực hiện công khai, minh bạch dưới nhiều hình thức: Niêm yết tại trụ sở UBND xã, các cuộc họp thôn, bản, tiếp xúc cử tri, buổi họp sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, xã Nậm Kè cũng triển khai và thực hiện tốt dân chủ trong quản lý và sử dụng tài sản công, công khai tài chính, thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ; thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành. 6 tháng đầu năm, từ nguồn vốn 30a xã đã hỗ trợ phát triển sản xuất 656 triệu đồng; nguồn vốn 135/CP hỗ trợ 242 triệu đồng; làm đường bê tông bản Huổi Thanh 2, Huổi Khon 1, 2 tổng nguồn vốn gần 2,5 tỉ đồng; duy tu bảo dưỡng cầu bản Huổi Hốc và Chuyên Gia 2...

Ông Giàng Cá Dính, Trưởng bản Huổi Thanh 2 chia sẻ: “Để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bản đã tổ chức các cuộc họp công khai, minh bạch các chương trình hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tích cực vận động nhân dân đoàn kết, thống nhất, đóng góp ý kiến giải quyết những vấn đề nổi cộm, cấp bách, nhất là xây dựng hương ước, quy ước, ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, không chặt phá rừng... chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững”. Từ đó, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác