Giám sát việc bảo tồn, phát triển văn hóa tại Ban Dân tộc tỉnh

12:18 - Thứ Sáu, 28/08/2020 Lượt xem: 4675 In bài viết

ĐBP - Sau khi giám sát thực tế tại 3 huyện: Điện Biên Đông, Điện Biên và Mường Chà, sáng nay (28/8), tổ giám sát số 2 HĐND tỉnh đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 24 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Tổ giám sát số 2 làm việc với Ban Dân tộc tỉnh.

Bên cạnh việc thực hiện các chính sách về công tác dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh còn được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần dân tộc Cống và dân tộc Si La. Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức triển khai nhiều chính sách như: Hỗ trợ làm nhà sinh hoạt cộng đồng; khôi phục các lễ hội truyền thống, các nhạc cụ, trang phục dân tộc truyền thống; hỗ trợ cho người khôi phục và truyền bá văn hóa dân tộc; hỗ trợ cơ sở vật chất nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Sau 5 năm thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển dân tộc Cống, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào đã từng bước được cải thiện. Đến nay không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 78,8% năm 2012 xuống còn 52% theo chuẩn nghèo đa chiều. Đồng bào dân tộc Cống đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức trong mọi mặt của đời sống; hầu hết được tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin. Đối với dân tộc Si La, sau 1 năm thực hiện chính sách hỗ trợ, đời sống người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm, tỷ lệ học sinh đến trường được nâng lên, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng…

Tại buổi làm việc, thành viên tổ giám sát đề nghị Ban Dân tộc tỉnh giải trình một số nội dung về việc hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc dân tộc Cống và dân tộc Si La trên địa bàn tỉnh; phân tích giải pháp để thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất và sản xuất. Đồng thời Đoàn đề nghị tiếp tục rà soát, có chính sách hỗ trợ các nghệ nhân trong truyền dạy giá trị văn hóa đặc sắc cho đồng bào dân tộc; tập trung bảo tồn một số lễ hội truyền thống, di sản văn hóa phi vật thể của 2 dân tộc trước nguy cơ đang dần bị mai một; có giải pháp tuyên truyền, vận động để chấm dứt vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận

Tin khác