XÃ LUẬN

Đoàn kết - cội nguồn sức mạnh Việt Nam

09:27 - Thứ Tư, 02/09/2020 Lượt xem: 3870 In bài viết

ĐBP - Cách đây đúng 75 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố với thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật, đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Bản Tuyên ngôn Độc lập đã chính thức khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành nước tự do, độc lập; nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi đó là kết tinh của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lựa chọn con đường và chớp thời cơ cách mạng. Đoàn kết là một truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam đã tạo nên “dòng thác cách mạng” đánh tan mọi kẻ thù, giành độc lập dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, đoàn kết là một truyền thống quý báu và “đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”.

75 năm qua, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc đã giúp chúng ta vượt qua muôn vàn gian khó, hi sinh để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Từ cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cho tới cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và cả trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, truyền thống đoàn kết đã tạo nên sức mạnh vô địch để dân tộc Việt Nam “giữ vững quyền tự do, độc lập”.

Bài học về tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng bào của dân tộc Việt Nam càng được khẳng định và thể hiện rõ hơn trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 từ đầu năm đến nay. Trên thế giới, không ít cường quốc chao đảo vì đại dịch Covid-19 thì ở Việt Nam - một đất nước bé nhỏ còn nhiều khó khăn nhưng đã xuất hiện những cây ATM gạo, ATM khẩu trang hay những cửa hàng, siêu thị miễn phí cho người nghèo. Thậm chí, để bảo hộ công dân nước mình, quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, duy nhất Việt Nam tổ chức những chuyến bay vào tâm dịch đưa công dân trở về nước an toàn. Ngay khi tái phát đợt dịch Covid-19 lần thứ hai, hàng nghìn y, bác sĩ trong cả nước sẵn sàng tình nguyện vào “tâm dịch Đà Nẵng” để sẻ chia khó khăn, hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe người dân. Sự hỗ trợ, sẻ chia ấy còn là những bó rau, ống gạo được quyên góp gửi vùng tâm dịch, vào các khu cách ly. Bằng sự sẻ chia, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, Việt Nam vẫn kiểm soát được dịch Covid-19, được quốc tế đánh giá cao mô hình chống dịch hợp lý, hiệu quả. Phát huy ý chí, tinh thần dân tộc, toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân Việt Nam chung sức đồng lòng, nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch như chống giặc vừa duy trì, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống người dân. Có thể thấy, càng gian khó, dân tộc Việt Nam càng phát huy ý chí, tinh thần đoàn kết, tạo nên sức mạnh vô địch khắc phục khó khăn, giành thắng lợi. Đoàn kết dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh của Việt Nam.

Cùng với cả nước, trong suốt 75 năm qua, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc Điện Biên đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khó, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả dân tộc, đặc biệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển mảnh đất lịch sử Điện Biên trong công cuộc đổi mới hiện nay. Từ một mảnh đất chằng chịt bom đạn sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Điện Biên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của tỉnh để thực hiện mục tiêu xây dựng Điện Biên ngày càng giàu đẹp. Nhờ đó, diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự đổi thay rõ nét, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Năm 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Điện Biên đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Chặng đường mới chắc chắn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với truyền thống đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, nhất định chúng ta sẽ giành được những thắng lợi to lớn.Với những kết quả đã đạt được trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Điện Biên Phủ
Bình luận

Tin khác