Công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo đúng quy định, dân chủ, khách quan

14:11 - Thứ Hai, 07/09/2020 Lượt xem: 4092 In bài viết

ĐBP - Công tác nhân sự cấp ủy đại hội nhiệm kỳ tới đóng vai trò quan trọng và là lực lượng quyết định sự thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Vì thế, Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn về nhân sự đại hội của Trung ương để giới thiệu, lựa chọn nhân sự vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm khách quan, dân chủ, có số lượng hợp lý và nâng cao về chất lượng. Từ đó lựa chọn được những cán bộ có đức, có tài gánh vác trọng trách được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm, tin tưởng.

Ðại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Ảnh: Minh Thùy

Tỉnh ủy xác định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy. Công tác nhân sự cấp ủy phải tiến hành khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh, đảm bảo thận trọng, chặt chẽ; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các cơ quan tham mưu và cá nhân liên quan trong việc đề xuất thẩm định, thẩm tra kết luận những nội dung liên quan đến nhân sự cấp ủy. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn liền với quy hoạch cán bộ, đánh giá cán bộ hàng năm theo đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Tỉnh ủy chú trọng công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, lấy hiệu quả công tác và uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân là tiêu chí quan trọng để sắp xếp nhân sự. Coi trọng việc phát hiện, rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng đề án nhân sự và thực hiện nghiêm quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới, đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi hợp lý, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị đều đạt chuẩn. Ðể nâng cao chất lượng cán bộ, nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới, trước đó Tỉnh ủy đã chủ động đưa cán bộ quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng, dự nguồn để đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn. Cùng với đó là chủ động rà soát nguồn cán bộ và thực hiện các quy trình về luân chuyển, điều động một số cán bộ chủ chốt cơ quan cấp tỉnh về nhận nhiệm vụ tại Ðảng bộ cấp huyện, thị, thành phố theo đúng quy định, Hướng dẫn số 29 của BCH Trung ương Ðảng về thi hành điều lệ Ðảng; chỉ định tham gia BCH, BTV, Phó Bí thư, Bí thư…

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến nay công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy cho Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, có sự thống nhất cao và thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới được quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương Ðảng và tiêu chuẩn cán bộ theo Quyết định số 214 của Bộ Chính trị khóa XII. Ðối với tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự giới thiệu lần đầu tham gia cấp ủy đảm bảo theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Quy định số 02 của BTV Tỉnh ủy. BTV Tỉnh ủy kiên quyết sàng lọc không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

BCH Ðảng bộ tỉnh khóa XIV đặc biệt coi trọng chất lượng gắn với cơ cấu hợp lý, nhưng cũng không vì cơ cấu mà hạ thấp điều kiện, tiêu chuẩn; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của BCH Ðảng bộ tỉnh đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng, không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy… Trên cơ sở đó, trung tuần tháng 8 vừa qua Tỉnh ủy đã thực hiện xong quy trình nhân sự cấp ủy đối với các đồng chí tái cử. Sau khi xác định được số lượng các đồng chí tái cử theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện mới tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy đối với các đồng chí giới thiệu lần đầu tham gia cấp ủy, BTV, Phó Bí thư; ủy viên UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XIV. Ðồng thời dự kiến phương án giới thiệu nhân sự cấp ủy đảm nhiệm các chức danh HÐND, UBND tỉnh. Trên cơ sở Ðề án số 03 của Tỉnh ủy về nhân sự cấp ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tỉnh ủy đã hoàn thành công tác giới thiệu nhân sự cấp ủy. Xác định BCH Ðảng bộ tỉnh có 52 đồng chí (trong đó, 1 đồng chí cán bộ Trung ương luân chuyển về tỉnh); dự kiến giới thiệu 51 đồng chí (để khuyết 1 đồng chí); 16 đồng chí tham gia BTV (trong đó dự kiến giới thiệu 14 đồng chí, để khuyết 2 đồng chí). Phấn đấu đảm bảo cơ cấu tỷ lệ cấp ủy viên là cán bộ nữ từ 15% trở lên/tổng số cấp ủy viên; cơ cấu cán bộ trẻ tuổi (dưới độ tuổi 40) từ 10% trở lên; cơ cấu cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số từ 35% trở lên/tổng số cấp ủy viên...

Với sự chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy khoa học, khách quan, thận trọng, chặt chẽ và thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, quy định; Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa XIV sắp tới sẽ lựa chọn được những đồng chí thực sự tiêu biểu, tâm huyết, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác