Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

09:00 - Thứ Hai, 14/09/2020 Lượt xem: 3085 In bài viết

ĐBP - Với mục tiêu xây dựng huyện Mường Nhé trở thành “điểm sáng” về kinh tế, chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Mường Nhé đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Huyện chú trọng các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ nơi cực Tây Tổ quốc.

Trồng cây mắc ca là hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp ở huyện biên giới Mường Nhé. Trong ảnh: Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển mắc ca Tây Bắc kiểm tra bầu ươm cây giống mắc ca. Ảnh: Sầm Phúc

Để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo chuyển biến mới rõ nét ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ huyện Mường Nhé đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết đại hội, thông qua chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa. Phân công từng đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Xác định thước đo cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp chính là nghị quyết, sau khi ban hành tạo được sự đồng thuận, vì thế Đảng bộ huyện huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đảng bộ huyện xây dựng nghị quyết gắn liền với đời sống nhân dân, tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ có tính khả thi cao như: Thu hút nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng cường quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Nhất là bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống...

Phát huy thế mạnh vùng đất nông nghiệp để đem lại cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Mường Nhé thay đổi tư duy trong cách làm nông nghiệp. Huyện xác định đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững; từng bước xây dựng, nâng cao giá trị các thương hiệu sản phẩm của huyện Mường Nhé gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Để làm được điều đó, trên cơ sở các chương trình, dự án hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện Mường Nhé đã và đang đầu tư nâng cấp, quản lý sử dụng hiệu quả các công trình phục vụ sản xuất; nâng cao khả năng chống lũ, giảm nhẹ thiên tai; tích cực thử nghiệm, ứng dụng các giống cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao thích ứng với khí hậu, thổ nhưỡng của khu vực và từng xã. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, các sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao; chú trọng hình thành, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, dịch vụ nông nghiệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM toàn diện, sáng tạo và có chiều sâu; tăng cường xúc tiến, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực, có kinh nghiệm trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ nông - lâm nghiệp vào đầu tư để thúc đẩy phát triển trồng cây công nghiệp: Mắc ca, cao su, cây dược liệu dưới tán rừng... Phấn đấu phát triển cơ cấu nông - lâm nghiệp đạt 29,33%; đến năm 2025 có 2 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã cơ bản đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh đó, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia được xem là nhiệm vụ hàng đầu đối với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé. Không để xảy ra đột xuất xấu, bất ngờ, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, ổn định an ninh trật tự trong mọi tình huống, không để hình thành tổ chức phản động trong nội địa, giải quyết dứt điểm các tà đạo. Huyện Mường Nhé xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường cán bộ, chiến sĩ về cơ sở, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra gây rối, bạo loạn; kiên quyết đấu tranh, xử lý hoạt động lợi dụng tôn giáo; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, xây dựng thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền an ninh nhân dân. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân, xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

 Nằm ven quốc lộ 4H, những năm qua xã Mường Toong (huyện Mường Nhé) đã và đang có những bước chuyển mình rõ rệt, bộ mặt NTM ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện. Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025 với khí thế, vận hội mới, Đảng bộ xã Mường Toong quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết đã đề ra. Ông Lò Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Mường Toong cho biết: “Để các nghị quyết thực sự đi vào đời sống nhân dân, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng chương trình hành động toàn khóa phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm việc thực hiện nghị quyết đại hội thắng lợi, hiệu quả ngay từ năm đầu tiên”. Đồng thời, xã vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình; phấn đấu nâng mức bình quân lương thực đạt 329,62kg/người/năm, hộ nghèo giảm từ 3%/năm. Từ đó, thể hiện ý chí, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, sớm đưa nghị quyết đại hội “bén rễ” nhanh vào đời sống; góp phần ổn định đời sống, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia.

Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác