Ða dạng hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

09:08 - Thứ Hai, 21/09/2020 Lượt xem: 3249 In bài viết

ĐBP - Nhiều hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội đảng các cấp, đại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng được tổ chức với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung phù hợp, đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng góp sức phấn đấu hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị trong tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có trọng tâm, trọng điểm gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh với nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, chỉnh trang đô thị, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân...

Chủ công trong tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng nhằm đảm bảo các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân xem, cổ vũ. Từ đầu năm đến nay, Ðoàn Nghệ thuật tỉnh tổ chức 38 buổi biểu diễn văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh thu hút trên 67.000 lượt người xem; 10 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân các dân tộc vùng sâu vùng xa... Trung tâm Văn hóa - Ðiện ảnh đưa các đội chiếu phim lưu động về nhiều thôn, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới tổ chức hơn 400 buổi tuyên truyền với chủ đề “Vì một ngày mai tươi sáng”; “Cải cách hành chính”, ca ngợi Ðảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; tình yêu quê hương, đất nước... Sở cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ theo hình thức xã hội hóa có định hướng; nâng cao công tác quản lý và xây dựng văn hóa tại các khu dân cư, bản, làng văn hóa. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.151 đội văn nghệ quần chúng đã tổ chức 1.232 buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước; thu hút hơn 200.000 lượt người tới xem, cổ vũ.

Cùng với tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ; Báo Ðiện Biên Phủ, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đều mở các chuyên trang, chuyên mục chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Tích cực đưa tin, bài về các phong trào thi đua yêu nước hướng về đại hội, công tác chuẩn bị đại hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Hiện nay, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng” đã phát sóng 53 tin, bài thời sự - các chương trình, hoạt động nghệ thuật của tỉnh... Báo Ðiện Biên Phủ mở chuyên mục chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên lần thứ XIV tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, chuyên mục tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên lần thứ XIV; phản ánh kịp thời các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh. Ðặc biệt là để chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sắp tới, Báo Ðiện Biên Phủ sẽ xây dựng, phát hành số báo đặc biệt tuyên truyền các thành tựu trên các lĩnh vực của Ðảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua cũng như những định hướng lớn của tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Ðẩy mạnh đăng tải tin, bài tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Ông Ðặng Hải Triều, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đang tới rất gần, vì thế công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội được các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tăng cường đẩy mạnh từ việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tới tổ chức tuyên truyền trước và trong thời gian diễn ra Ðại hội đảm bảo đúng định hướng chính trị, đa dạng hình thức thể hiện. Nội dung công tác tuyên truyền tập trung vào những thành tựu nổi bật của đất nước, của tỉnh trong những năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của tỉnh trong các phong chào thi đua lập thành tích chào mừng Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV hướng tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng...

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác