Huyện ủy Điện Biên Đông:

Quán triệt Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16:03 - Thứ Hai, 05/10/2020 Lượt xem: 3226 In bài viết

ĐBP - Ngày 5/10, Huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho gần 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên Đông lần thứ VI xác định, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ “đẩy mạnh đổi mới đột phá trong xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, quyết tâm sớm đưa Điện Biên Đông thoát khỏi tình trạng huyện nghèo của tỉnh”.

Đồng chí Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI giúp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Từ đó nêu cao trách nhiệm, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện công tác, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, xây dựng huyện ngày càng phát triển vững mạnh.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI gồm 5 chương trình lớn: Phát triển nông nghiệp và tái cơ cấu kinh tế; xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; phát triển văn hóa xã hội, đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: Thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 30 triệu đồng/người; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 35.500 tấn; phấn đấu có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên; 100% số bản có điện lưới quốc gia, 95% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,5%/năm; mỗi năm tạo việc làm mới cho trên 500 lao động, xuất khẩu lao động khoảng 20 người/năm…

Các đại biểu cũng được quán triệt một số văn bản mới của Trung ương về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập lý luận chính trị.

Văn Tâm
Bình luận

Tin khác