Nậm Pồ không còn bản chưa có đảng viên

16:48 - Thứ Hai, 12/10/2020 Lượt xem: 3863 In bài viết

ĐBP - Nậm Pồ là huyện biên giới, chia tách thành lập năm 2012, điều kiện kinh tế xã hội, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Xác định công tác phát triển Ðảng là điều kiện tiên quyết để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển, cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Pồ đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm phát triển đảng viên ở khu vực vùng sâu, vùng xa và những bản chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng.

Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ bản Nậm Nhừ 3, xã Nậm Nhừ.

Ðầu nhiệm kỳ (năm 2015) huyện Nậm Pồ có 1.713 đảng viên, 38/121 bản chưa có đảng viên, 33 bản chưa có tổ chức đảng. Ðể đẩy mạnh công tác phát triển Ðảng tại cơ sở, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ðảng bộ huyện Nậm Pồ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề, tập trung phát triển đảng viên, nhất là tại các thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng. Hàng năm, Huyện ủy xây dựng kế hoạch xóa bản chưa có đảng viên và thành lập chi bộ mới. Thành lập Ban chỉ đạo về xóa bản chưa có đảng viên; phân công các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Tập trung phát triển nguồn tại chỗ để bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp Ðảng đối với quần chúng ưu tú. Trong đó, tập trung bồi dưỡng, đào tạo quần chúng đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về sinh sống, làm việc trên địa bàn. Coi việc phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể đến từng chi, đảng bộ. Ðảng ủy các xã phân công đảng viên phụ trách các bản; tăng cường bám cơ sở, sinh hoạt cùng nhân dân, qua đó kịp thời phát hiện những “hạt nhân” là quần chúng ưu tú trong lao động sản xuất, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, đường biên mốc giới để theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu cho Ðảng. Tại các bản chưa có đảng viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua; động viên con cháu phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tiếp tục hướng dẫn các điểm nhóm tôn giáo làm thủ tục đăng ký sinh hoạt để quản lý theo đúng pháp luật, qua đó tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với thực tế địa phương huyện Nậm Pồ đạt kết quả tích cực trong công tác phát triển Ðảng, xóa bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Ðảng bộ đã cử 1.694 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng; kết nạp 862 đảng viên; xóa 38/38 bản chưa có đảng viên. Hiện nay, Ðảng bộ huyện có 46 tổ chức cơ sở đảng (tăng 13 tổ chức cơ sở đảng so với đầu nhiệm kỳ) với 2.473 đảng viên.

Nậm Nhừ là xã vùng sâu, vùng xa khu vực biên giới của huyện Nậm Pồ làm tốt công tác phát triển Ðảng, xóa bản chưa có đảng viên. Ðồng chí Khoàng Văn Hồng, Bí thư Ðảng ủy xã chia sẻ: Ðầu nhiệm kỳ, Ðảng bộ xã có 3 chi bộ với 34 đảng viên; trong đó 3 bản chưa có đảng viên. Ðể đẩy mạnh phát triển Ðảng, xóa bản chưa có đảng viên, Ðảng bộ đã phân công trực tiếp từng đồng chí trong Ban Chấp hành Ðảng bộ xã phụ trách bản giúp đỡ, hướng dẫn chi bộ trong công tác chỉ đạo điều hành và phát triển Ðảng. Mỗi đảng viên trong chi bộ phụ trách 1 bản, ngoài việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân; các đảng viên cùng với đoàn thể cơ sở, như: Hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, để từ đó tìm ra những nhân tố mới tiêu biểu giới thiệu cho Ðảng. Mở rộng đối tượng kết nạp Ðảng là phụ nữ người dân tộc thiểu số, người có đạo. Ðồng thời, giao chỉ tiêu cho các chi bộ mỗi năm phải theo dõi, giúp đỡ và giới thiệu cho Ðảng từ 1 - 2 quần chúng ưu tú. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến năm 2018, toàn bộ 6 bản của xã có đảng viên (xóa được 3 bản chưa có đảng viên). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay xã kết nạp 33 đảng viên, thành lập mới 4 chi bộ. Nâng tổng số chi bộ trực thuộc Ðảng bộ lên 7 chi bộ với tổng số 67 đảng viên.

Trao đổi về công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới trên địa bàn huyện, đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Bên cạnh kết quả đạt được, huyện đang còn 27/121 bản chưa có chi bộ độc lập; 2/15 trạm y tế chưa có chi bộ. Chủ yếu do một số đảng viên ở các thôn, bản đi làm ăn xa, xin thôi hoặc bỏ sinh hoạt Ðảng dẫn đến nguy cơ tái “trắng” đảng viên, tái “trắng” chi bộ thôn, bản. Việc rà soát nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên ở bản chưa có chi bộ còn gặp nhiều khó khăn; trình độ dân trí không đồng đều, một bộ phận nhân dân bị ảnh hưởng của tuyên truyền đạo trái pháp luật; những hộ di cư tự do khi đến nơi ở mới cấp uỷ cơ sở gặp khó khăn trong công tác xác minh lý lịch.

Thời gian tới, để đạt được mục tiêu 100% thôn, bản có đảng viên và thành lập được chi bộ độc lập, Huyện ủy tiếp tục bám sát vào những chủ trương, định hướng, mục tiêu, nghị quyết của Tỉnh ủy để kịp thời triển khai. Cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên. Tăng cường củng cố, phát triển tổ chức đảng ở thôn, bản chưa có tổ chức đảng và có nguy cơ tái trắng đảng viên. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ trưởng thôn, bản, công an viên, đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ, hội viên hội nông dân... có đủ tiêu chuẩn và nguyện vọng phấn đấu vào Ðảng.

Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác