Nỗ lực phát triển tổ chức đảng, đảng viên

11:07 - Thứ Tư, 14/10/2020 Lượt xem: 3413 In bài viết

ĐBP - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, công tác phát triển Ðảng ở tỉnh ta đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm đúng mức; nhiều xã, bản ở vùng sâu, vùng xa, biên giới từ chỗ hạn chế về số lượng, chất lượng đảng viên đã được kiện toàn, củng cố và nâng cao… Ðặc biệt, đến nay, tỉnh không còn bản chưa có đảng viên, thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh. Ðây thực sự là kết quả đáng mừng trong công tác xây dựng Ðảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Chi bộ bản Nà Lấu, xã Búng Lao (huyện Mường Ảng) họp bàn công tác phát triển Ðảng.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, quy định, quy chế để xây dựng, củng cố, đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với thực tế. Trong số nhiều nghị quyết được Tỉnh ủy ban hành, thì Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Nghị quyết 04) đã thực sự đi vào cuộc sống; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đã đạt và vượt. Ðặc biệt, triển khai thực hiện nghị quyết từ năm 2016, đến nay, tỉnh ta đã “xóa” 100% bản chưa có đảng viên; số bản chưa có chi bộ cũng giảm nhiều (từ 327 bản đến nay còn 91 bản). Hàng năm, toàn tỉnh kết nạp được từ 2.000 - 2.500 đảng viên (theo Nghị quyết 04, hàng năm phấn đấu kết nạp 2.000 đảng viên)...

Là địa bàn vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn về mọi mặt, song Mường Nhé đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện Nghị quyết số 04 tập trung củng cố, phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở địa bàn thôn, bản. Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, giao cho các chi bộ; thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kết nạp Ðảng, phát triển đảng viên; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về tổ chức đảng trong nhân dân, từ đó giảm dần chi bộ sinh hoạt ghép, nâng cao số lượng đảng viên. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy các cấp huyện Mường Nhé, quý I/2020, Mường Nhé đã “xóa” toàn bộ thôn, bản chưa có đảng viên (trước khi Nghị quyết số 04 ban hành, Mường Nhé có 38 bản chưa có đảng viên).

Cũng là huyện nhiều khó khăn, đầu năm 2016, huyện Mường Chà còn 6 bản chưa có đảng viên, gồm các bản: Nậm Cang 1, Nậm Cang 2, Nậm Piền, Huổi Ðiết (xã Mường Tùng); Huổi Ít (xã Huổi Mí); Huổi Hạ (xã Na Sang). Thế nhưng, đến cuối năm 2017, huyện Mường Chà đã “xóa” thành công 100% số bản chưa có đảng viên. Ðể có được kết quả đó, ngoài việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04, Ðảng bộ huyện đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở; tích cực đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường đối thoại trực tiếp với dân, triển khai thực hiện tốt việc phân công đảng viên là cán bộ công chức xã về dự sinh hoạt chi bộ bản. Ðặc biệt, gắn công tác xóa bản chưa có đảng viên, thôn bản chưa có chi bộ và phát triển đảng viên với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Từ các chương trình, hành động cụ thể, Ðảng bộ huyện Mường Chà thực hiện lộ trình “xóa” bản chưa có đảng viên thuận lợi, nhanh chóng.

Cũng như các huyện Mường Nhé, Mường Chà, thực hiện Nghị quyết số 04, cấp ủy các địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa các kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển tổ chức đảng, đảng viên. Ðặc biệt, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 04 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nếu như năm 2016, toàn tỉnh còn 60 thôn, bản chưa có đảng viên thì đến nay không còn thôn, bản chưa có đảng viên; giảm số thôn, bản chưa có chi bộ từ 327 bản xuống còn 91 bản; giảm số trường học, trạm y tế chưa cho chi bộ từ 94 xuống còn 13... Hiện toàn Ðảng bộ tỉnh có 616 tổ chức đảng, 41.309 đảng viên, trung bình mỗi năm phát triển mới từ 2.000 - 2.500 đảng viên (Nghị quyết Ðại hội XIII của tỉnh đề ra mỗi năm phấn đấu kết nạp mới từ 2.000 đảng viên trở lên), riêng từ năm 2019 đến tháng 9/2020, Ðảng bộ tỉnh kết nạp được 3.195 đảng viên. Có thể nói đây là thành quả đáng ghi nhận sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác phát triển Ðảng của Ðảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cùng với việc chú trọng phát triển đảng viên mới, “xóa” bản chưa có đảng viên, “xóa” bản chưa có chi bộ, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên thời gian qua không ngừng được củng cố và nâng cao; đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, phát huy được vai trò nêu gương đảng viên đi trước; nhiều đảng viên trẻ, có năng lực trình độ, dám nghĩ dám làm. Qua đánh giá của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh bình quân đạt 44,6%; tổ chức cơ sở đảng yếu kém hàng năm dưới 5%, đạt mục tiêu Nghị quyết Ðại hội đề ra. Hàng năm, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 15,5%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 79%.

Bài, ảnh: Nguyễn Huế (Trường Chính trị tỉnh)
Bình luận

Tin khác