Những ý kiến tâm huyết với Đảng

09:39 - Thứ Năm, 15/10/2020 Lượt xem: 3377 In bài viết

ĐBP - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiều bài phát biểu tham luận quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các ý kiến tham luận tập trung vào những vấn đề nổi bật nhất, góp phần làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kiến nghị nhiều giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Báo Điện Biên Phủ điện tử trích đăng tóm tắt nội dung một số tham luận tiêu biểu.

Bà Lò Thị Minh Phượng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đề ra yêu cầu: “Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị”, “Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức Đảng và với nhân dân...”. Như vậy, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) không thể tách rời việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đồng thời, cần phải kết hợp với việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây được coi là điểm mới quan trọng về nhận thức và tư duy lãnh đạo của Đảng.

Với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm, Đảng bộ tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu bằng những phương pháp đổi mới, sáng tạo, cách làm hay. Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được trong thời gian qua thì việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ tỉnh còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Các kết quả đạt được chưa toàn diện và chưa đồng bộ giữa các ngành, địa phương, có tổ chức vẫn còn lúng túng trong tổ chức thực hiện, hoặc chọn vấn đề nổi cộm để giải quyết. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ. Thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên tiến hành chưa nghiêm... Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong giai đoạn tới cần tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài. Các tổ chức Đảng, đảng viên phát huy sự sáng tạo và đề ra sáng kiến, các cách làm hay để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là tấm gương của cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong học và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng…

 

Đại tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh

Tăng cường bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Điện Biên là tỉnh vùng cao, biên giới, có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh. 5 năm qua, cùng với sự phát triển chung của cả nước và của tỉnh, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cơ bản ổn định. Hệ thống chính trị các xã biên giới được quan tâm củng cố, năng lực quản lý, điều hành được nâng lên; cơ sở hạ tầng được các cấp quan tâm đầu tư xây dựng, đời sống của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh trong những năm qua vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp: Các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động diễn biến hòa bình, triệt để lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá; bọn phản động trong nước móc nối, cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài đẩy mạnh tuyên truyền thành lập Nhà nước riêng. Tình hình xuất, nhập cảnh trái phép, di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, hoạt động của tội phạm ma túy… diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid- 19 đã tác động rất lớn đến kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới của Bộ Đội Biên phòng tỉnh.

Dự báo trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nhất là tình hình biển Đông còn diễn biến phức tạp sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ biên giới tuyến Việt Nam - Trung Quốc và của tỉnh. Từ tình hình trên, để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn biên giới của tỉnh trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản như: Quán triệt, nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, biên phòng. Chủ động phối hợp với các lực l­ượng nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các huyện, xã biên giới về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, không để tình huống xấu, bất ngờ xảy ra. Tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hiệp định, điều ước quốc tế có liên quan đến biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia, lợi dụng dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, tuyên truyền trái pháp luật... Tăng c­ường và giữ vững quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, nhất là tăng cường hợp tác trong công tác trao đổi nắm tình hình, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trên hai tuyến biên giới; góp phần bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hiệp định, điều ước quốc tế có liên quan đến biên giới quốc gia cho nhân dân khu vục biên giới… Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; tích cực tham mưu và thực hiện việc xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới vững chắc…

 

Ông Lỳ Lỳ Xá, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp

Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp có 82 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó: 38 Đảng bộ cơ sở, 44 chi bộ cơ sở), 226 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 2 Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở với tổng số 3.965 đảng viên. Đảng ủy Khối có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong khối vững mạnh. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy trong Đảng bộ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của tỉnh. Do đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội trong khối vững mạnh và đạt được kết quả nổi bật.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh trong thời gian tới, Đảng ủy khối đề ra một số giải pháp cần thực hiện như: Bám sát các nghị quyết, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy tiếp tục triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất; trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn cụ thể, tập trung chỉ đạo kiên quyết để thực hiện dứt điểm, có hiệu quả. Kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII); ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; cũng như tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay. Phải thường xuyên làm tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thự hiện chủ trương, đường lối các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Coi trọng công tác xây dựng đội ngũ, cấp ủy viên đảm bảo về số lượng, chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có kết quả các nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, việc thực thi thẩm quyền của cá nhân đồng chí Bí thư cấp ủy và tập thể cấp ủy cấp dưới, kịp thời phát hiện những sai phạm để chấn chỉnh...

 

Ông Phạm Đức Toàn, Bí thư Huyện ủy Điện Biên

Tập trung khai thác lợi thế để phát triển nông nghiệp

Điện Biên là huyện có địa bàn rộng, nơi có cánh đồng Mường Thanh rộng lớn nhất vùng Tây Bắc gắn với công trình Đại thủy nông Nậm Rốm lịch sử; là địa bàn chung sống đoàn kết lâu đời của đồng bào miền xuôi, miền ngược có trình độ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là canh tác lúa nước cao; hầu hết các xã trên địa bàn huyện nằm trên các trục quốc lộ, giao thông đi lại thuận tiện; trên địa bàn có cả cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu quốc gia… là những điều kiện rất thuận lợi để huyện Điện Biên phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp nói riêng. Với đặc thù đó, huyện Điện Biên được xác định là địa bàn trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, để thực hiện chủ trương về đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đã xác định nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong các nghị quyết và chương trình hành động đó là: Đẩy mạnh liên kết “4 nhà” để phát triển sản xuất lúa gạo ở cánh đồng Mường Thanh theo hướng hữu cơ bền vững, gắn phát triển sản xuất theo định hướng cánh đồng lớn với chế biến, tiêu thụ, từng bước củng cố thương hiệu gạo đặc sản Điện Biên có vị thế vững chắc ở thị trường trong nước. Tập trung phát triển cây rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi lợn, thủy sản theo hướng sản xuất sản phẩm an toàn, từng bước đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho thị trường toàn tỉnh. Thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có tiềm lực, tham gia khai thác có hiệu quả tiềm năng sản xuất nông, lâm nghiệp trên đất dốc theo hướng giảm dần diện tích canh tác cây lương thực sang trồng các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, gắn với nâng cao độ che phủ theo hướng đồng bộ giữa trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, phát triển các cây lâm nghiệp đa mục đích để nâng cao độ che phủ rừng, cải thiện môi trường sinh thái bền vững, gắn với cải thiện đời sống người dân.

Để thực hiện được định hướng đó, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy bám sát yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn sản xuất, chủ động định hướng, cho chủ trương ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Với sự đầu tư lớn có trọng tâm trọng điểm của Đảng và Nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, trong 5 năm qua, sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân trên địa bàn huyện đã có đổi thay rất tích cực, các trụ cột về sản xuất nông lâm nghiệp của huyện được định hình và phát triển ngày càng rõ nét, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm giảm mạnh, từ 29,03% năm 2015 xuống còn 12,86% năm 2019, ước đến năm 2020 giảm còn 10,82%, bình quân giảm 4,04%/năm.

Từ thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của huyện trong nhiệm kỳ qua, thời gian tới huyện mong muốn tỉnh cần có chủ trương về việc rà soát các quy hoạch cho phù hợp với thực tế và yêu cầu phát triển nhất là quy hoạch 3 loại rừng theo hướng ổn định diện tích rừng đặc dụng, nghiên cứu chuyển phần diện tích quy hoạch rừng phòng hộ không xung yếu mà hiện trạng đang là đất trống, đất nương rẫy thành quy hoạch rừng sản xuất để có điều kiện phát triển cây ăn quả, cây đa mục đích trên đất dốc. Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm đồng bộ với với việc bố trí đủ nguồn lực để thúc đẩy việc thực hiện các chủ trương về tái cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp. Cần nhất quán thực hiện chủ trương tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực tham gia phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Cần thay đổi cách tiếp cận trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động nghị quyết theo hướng gắn với đặc thù và yêu cầu nhiệm vụ từng cấp ủy cơ sở; có cơ chế phân công phân cấp rõ ràng, huy động được chức năng của mỗi cơ quan trong cả hệ thống chính trị để chuyển tải mong muốn, khát vọng của Đại hội đến với mỗi người dân, doanh nghiệp trong thực hiện Nghị quyết.

 

Ông Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ

Kinh nghiệm phát triển đảng viên ở thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ

Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trí tuệ, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Với đặc thù là huyện miền núi, vùng cao biên giới của tỉnh điều kiện kinh tế - xã hội, giao thông đi lại còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí thấp, không đồng đều; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; nhiều bản có số đông quần chúng nhân dân tham gia sinh hoạt đạo nhưng chưa được cấp phép sinh hoạt tôn giáo tập trung; số lượng dân di cư đến tại một số xã khá lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng của huyện Nậm Pồ.

Khó khăn là vậy, nhiệm kỳ qua để triển khai, thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên, Huyện ủy Nậm Pồ đã xây dựng Nghị quyết về công tác xây dựng đảng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng trên địa bàn huyện Nậm Pồ, giai đoạn 2016 - 2020”. Giải pháp được Đảng bộ huyện Nậm Pồ quan tâm thực hiện, đó là chỉ đạo cấp ủy cơ sở tập trung phát triển nguồn tại chỗ để bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp quần chúng vào Ðảng; đồng thời, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể đến từng chi, đảng bộ. Đảng ủy các xã phân công các đảng viên phụ trách các bản; tăng cường nắm tình hình tại cơ sở, qua đó kịp thời phát hiện những “hạt nhân” là những quần chúng ưu tú trong lao động sản xuất, tham gia bảo vệ ANTT, đường biên mốc giới để theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu cho đảng. Tại các bản chưa có đảng viên phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân; động viên con em phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tiếp tục hướng dẫn các điểm nhóm làm thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung để quản lý theo đúng pháp luật, qua đó tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên cũng như xem xét kết nạp đảng đối với người theo đạo đúng với quy định của Đảng. Từ sự quyết tâm của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng như các tổ chức cơ sở Đảng, công tác phát triển đảng, “xóa" bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ từ năm 2016 đến hết tháng 7/2020, huyện đã kết nạp được 862 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 2.473 đảng viên; đến đầu năm 2020 xóa được 38/38 bản chưa có đảng viên, 50 bản chưa có chi bộ.

Trong Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV xác định Bình quân mỗi năm kết nạp 2.500 đảng viên; 100% thôn, bản có đảng viên và thành lập được chi bộ độc lập…. Để đạt được mục tiêu đó, từ thực tiễn cách làm của huyện, Đảng bộ huyện Nậm Pồ chia sẻ một số kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên trong giai đoạn tiếp theo như: Huyện ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện cần bám sát vào những chủ trương, định hướng mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua tại Đại hội, cũng như các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy để kịp thời triển khai, cụ thể hóa bằng nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện. Tăng cường củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng và có nguy cơ tái trắng đảng viên; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ trưởng thôn, bản, công an viên, đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ, hội viên hội nông dân... có đủ tiêu chuẩn và nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Làm tốt việc tạo nguồn phát triển đảng ở các bản vùng cao, biên giới, từng bước ổn định và xây dựng chi bộ thôn, bản bền vững, tránh tình trạng tái "trắng" đảng viên… Phát triển đảng viên mới phải thực hiện chặt chẽ đúng quy trình, quy định, đúng nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo chất lượng đảng viên, tránh hình thức, không chạy theo số lượng. Tăng cường công tác hướng dẫn, thẩm tra kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

 

Ông Nguyễn Sỹ Quân, Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa

Giải pháp đổi mới nội dung sinh hoạt nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng thôn, bản, tổ dân phố

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “chi bộ là gốc rễ của Đảng”, “là cầu nối giữa Đảng và quần chúng”, “chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”. Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Đảng, được quy định rõ trong điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ đã được khẳng định, đánh giá trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại đại hội lần này, đây cũng là một trong các nhiệm vụ được Đảng bộ Tủa Chùa tập trung lãnh đạo thời gian qua.

Trong nhiệm kỳ qua, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Huyện ủy Tủa Chùa đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 20/7/2016 về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng giai đoạn 2015 - 2020. Việc triển khai, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên khá kịp thời và nghiêm túc, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt thường xuyên cơ bản đảm bảo quy định; chất lượng sinh hoạt có chuyển biến tích cực, hiệu quả lãnh đạo của chi bộ được nâng lên.

Tuy nhiên, một số nơi, một số cuộc sinh hoạt chi bộ chất lượng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; chưa trở thành nhu cầu của đảng viên, chất lượng chưa được nâng cao, còn có hạn chế, yếu kém. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mỗi chúng ta cần tiếp tục tăng cường đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, đúng nguyên tắc, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, giữ vững vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới. Từ kinh nghiệm và cách làm của mình, huyện Tủa Chùa đưa ra một số giải pháp nhằm đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ thôn, bản, tổ dân phố, như: Chi ủy chi bộ quán triệt nghiêm các văn bản hướng dẫn của cấp ủy các cấp để nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình, phương pháp tổ chức sinh hoạt, trên cơ sở đó có vận dụng đúng đắn, phù hợp với chi bộ; duy trì nền nếp và thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ; nâng cao ý thức đảng viên tự giác, gương mẫu tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ, trách nhiệm cao. Chi ủy, bí thư chi bộ chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, thông báo trước nội dung, thời gian để đảng viên chủ động sắp xếp công việc, dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu; xác định, lựa chọn vấn đề cụ thể, thiết thực, liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và quyền lợi, trách nhiệm của đảng viên để bàn và có biện pháp giải quyết.  Nội dung sinh hoạt chi bộ có trọng tâm, trọng điểm, không nên đưa ra quá nhiều nội dung hoặc những vấn đề không thực cần thiết, trực tiếp đến chi bộ. Phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt Đảng, chi bộ tạo điều kiện để đảng viên thể hiện chính kiến, tôn trọng sự khác biệt tích cực, ý kiến trái chiều có cơ sở, phản biện mang tính xây dựng; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần lựa chọn đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng định kỳ đội ngũ chi ủy viên ngay sau đại hội chi bộ và đảng bộ cơ sở. Đồng thời, các chi bộ cần chú trọng phát huy vai trò của mỗi cá nhân trong tập thể…

P.V (b.s)
Bình luận

Tin khác