Sớm đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh vào cuộc sống

09:07 - Thứ Sáu, 16/10/2020 Lượt xem: 4628 In bài viết

ĐBP - Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Sớm đưa Nghị quyết Ðại hội đi vào thực tiễn là nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Ðường phố Ðiện Biên Phủ rực rỡ cờ hoa chào mừng thành công Ðại hội Ðảng lần thứ XIV. Ảnh: Đức Thành

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa XIV nêu rõ yêu cầu: “Xác định rõ các nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Do đó, cấp ủy chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ cần khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện.

Về kinh nghiệm đưa nghị quyết vào cuộc sống, ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đưa Nghị quyết vào thực tiễn có những thuận lợi từ thành tựu quá trình 35 năm đổi mới của đất nước và của tỉnh trong các nhiệm kỳ trước. Ðây là nền tảng quan trọng cho việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội đề ra. Mặc dù vậy, tỉnh ta cũng gặp khó khăn do vấn đề dân tộc, tôn giáo, tình trạng di cư tự do, tội phạm ma túy còn những yếu tố phức tạp; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới còn cao; chất lượng nguồn nhân lực hạn chế. Với xu thế phát triển hiện nay, các chỉ tiêu Nghị quyết có nhiều đổi mới, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. Do vậy, để sớm đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa XIV đi vào thực tiễn đời sống, tạo khí thế mới thì ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tích cực, chủ động trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Xây dựng Nghị quyết rất quan trọng song thực hiện lại càng khó hơn. Vì thế, cách làm cũng phải sáng tạo, đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết phù hợp với từng đối tượng và nội dung sao cho dễ hiểu. Ví dụ như đối với cán bộ cần làm sao nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; với người dân làm thế nào để ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây, con giống phù hợp với địa phương… Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ những nội dung, quan điểm cơ bản để xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm theo từng giai đoạn nhằm kịp thời đánh giá, bổ sung những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm; phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc triển khai thực hiện nghị quyết của Ðảng.

Ðối với ngành du lịch, mục tiêu Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIV đề ra đến năm 2025 đón 1,3 triệu lượt khách, trong đó 300 nghìn lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt 2.400 tỷ đồng. Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh cũng đề ra một trong những chương trình trọng điểm là: ”phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Ông Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Ðây cũng là nhiệm vụ quan trọng mà Ðại hội Ðảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bàn, thống nhất đặt mục tiêu phấn đấu. Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, Ðảng bộ Sở đã xác định rõ các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá và giải pháp trọng tâm. Hướng phát triển sẽ là nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại. Trong đó, phát triển mạnh các loại hình du lịch có thế mạnh. Ðồng thời, tập trung tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể và thu hút đầu tư vào phát triển Khu du lịch quốc gia Ðiện Biên Phủ - Pá Khoang, đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Ðề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Ðiện Biên Phủ đến năm 2030. Ðồng thời chú trọng thực hiện thu hút đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ du lịch với trọng điểm là địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ; đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; xây dựng, hình thành tuyến du lịch đường thủy trên sông Ðà qua các tỉnh: Hòa Bình - Sơn La - Ðiện Biên - Lai Châu; mở rộng liên kết tuyến du lịch quốc gia: Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Ðiện Biên - Lai Châu - Sa Pa - Lào Cai - Hà Nội với mục tiêu quảng bá hình ảnh để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ sớm quán triệt, cụ thể hóa để chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nội dung vì mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác.

Mai Phương
Bình luận

Tin khác