Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về hỗ trợ khuyến nông, đầu tư công trên địa bàn tỉnh

11:24 - Thứ Bảy, 07/11/2020 Lượt xem: 4417 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (7/11), đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cho ý kiến về các nội dung: Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc ban hành quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông; ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận cuộc họp.

Đối với nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông, các đại biểu nhấn mạnh việc ban hành quyết định này là rất cần thiết, định mức chi cơ bản đã bám sát các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông. Tuy nhiên, cần xem xét nội dung chi phí quản lý của cơ quan trực tiếp thực hiện hoạt động khuyến nông theo quy định không quá 5% (tờ trình hiện nay đang đề xuất áp dụng mức chi 3%); đồng thời cần cụ thể hóa một số nội dung như: thông tin tuyên truyền; mức chi, nội dung chi; cân nhắc thời điểm ban hành chính sách và hiệu lực thi hành; việc hướng dẫn lập dự toán, quyết toán kinh phí hàng năm…

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, một số ý kiến đề nghị làm rõ nội dung, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công, gồm: Tiêu chí dân số (số dân trung bình; số người dân tộc thiểu số năm 2019); tiêu chí về trình độ phát triển (tỷ lệ hộ nghèo; số thu nội địa (không bao gồm số thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết); tiêu chí diện tích (diện tích đất tự nhiên); tiêu chí về đơn vị hành chính cấp xã (số đơn vị hành chính cấp xã; số xã biên giới đất liền); tiêu chí bổ sung (vùng kinh tế động lực, trục kinh tế động lực dọc theo quốc lộ 279). Đối với việc xác định số điểm của từng tiêu chí như: Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo thì cứ 1% hộ nghèo được 0,2 điểm; điểm của tiêu chí số thu nội địa, đối với các địa phương có số thu càng cao thì số điểm càng thấp…

Tham gia ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, các đại biểu nhấn mạnh nguyên tắc điều chỉnh nội bộ giữa các dự án thuộc các nguồn vốn, chương trình, đảm bảo đúng đối tượng. Cắt giảm từ các dự án không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao; giảm vốn của một số dự án vướng mắc trong năm 2020 để ưu tiên bố trí vốn cho các dự án còn nợ đọng; dự án còn thiếu vốn sau quyết toán; dự án còn nhu cầu và có khả năng thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn nhanh, hoàn thành trong năm kế hoạch.

Kết luận nội dung thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành các nghị quyết; nhất trí với nội dung của các dự thảo tờ trình tại kỳ họp. Riêng đối với nội dung việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần rà soát từng dự án cụ thể, nguồn vốn cụ thể để trong quá trình chuyển nguồn đảm bảo các nguyên tắc và đạt hiệu quả tối đa trong công tác giải ngân vốn. Ưu tiên các dự án cấp thiết; rà soát, đánh giá, cân nhắc kỹ việc chuyển nguồn từ dự án của địa phương này sang địa phương khác. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các địa biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tờ trình để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới ban hành nghị quyết.

Cũng tại kỳ họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời cho chủ trương về công tác tổ chức bộ máy cán bộ và một số nội dung khác.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác