Trả lời kiến nghị cử tri

09:33 - Thứ Hai, 09/11/2020 Lượt xem: 4155 In bài viết

(Tiếp theo kỳ trước)

II. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ

Cử tri xã Thanh Minh, TP. Ðiện Biên Phủ kiến nghị: Dự án Bến xe khách tỉnh Ðiện Biên được quy hoạch đã hơn 10 năm nhưng vẫn chưa được đầu tư xây dựng, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của các hộ dân trong vùng quy hoạch. Ðề nghị UBND tỉnh có các giải pháp quyết liệt chỉ đạo sớm xây dựng Dự án Bến xe khách tỉnh Ðiện Biên và bố trí tái định cư cho nhân dân trong vùng quy hoạch để người dân ổn định cuộc sống.

Trả lời: Văn bản số 1373/SKHÐT-KTÐN ngày 25/9/2020 của Sở Kế hoạch và Ðầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách tại xã Thanh Minh, TP. Ðiện Biên Phủ đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại Văn bản số 122/UBND-TH ngày 6/2/2009. Ngày 11/2/2009, UBND thành phố Ðiện Biên Phủ cùng đại diện các sở: Kế hoạch và Ðầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 tỉnh Ðiện Biên và UBND xã Thanh Minh đã tiến hành bàn giao mốc giới quy hoạch khu đất xây dựng Bến xe khách Thanh Minh với diện tích 22.120m2 và khu đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện đền bù và giải phóng mặt bằng với diện tích 5.680m2. Tuy nhiên, giai đoạn 2009 - 2014, do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và kinh phí giải phóng mặt bằng để giao đất cho nhà đầu tư, nên dự án chưa thể triển khai thực hiện.

Giai đoạn 2015 - 2020, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh xác định đây là dự án thu hút đầu tư trọng điểm, có tác động đến phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư của dự án rất chậm và còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc chậm trễ trong triển khai thực hiện dự án là do: Hệ thống khung khổ pháp lý theo phương thức BT trong thời gian qua chưa hoàn thiện và có nhiều thay đổi (Nghị định số 15/2015/NÐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, được thay thế bằng Nghị định số 63/2018/NÐ-CP ngày 4/5/2018 và Nghị định số 69/2019/NÐ-CP ngày 15/8/2019); một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, thiếu tính chủ động trong tổ chức thực thi nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, thiếu tính chủ động trong tổ chức thực thi nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thiếu chặt chẽ, chưa thực sự tạo điều kiện, tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư đề xuất dự án trong quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; chất lượng lập đề xuất dự án của đơn vị tư vấn có phần hạn chế, thời gian hoàn chỉnh hồ sơ kéo dài và phải hoàn chỉnh đề xuất dự án nhiều lần làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư.

Cho đến nay, Dự án Bến xe khách và khu dân cư tại xã Thanh Minh, TP. Ðiện Biên Phủ vẫn trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án; chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Ðiều 101, Luật Ðầu tư theo phương thức đối tác công tư, Dự án phải dừng triển khai thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách tỉnh Ðiện Biên tại xã Thanh Minh được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2009 đến nay là dự án chậm triển khai thực hiện do nhiều nguyên nhân như đã trình bày ở trên. Song đây là dự án cấp thiết cần thực hiện trong thời gian tới, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ðiện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 555/QÐ-TTg ngày 16/5/2018, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Ðiện Biên Phủ.

Chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân tổ dân phố 1, xã Thanh Minh nằm trong vùng quy hoạch dự án, đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá về tình hình, kết quả triển khai các dự án PPP loại hợp đồng BT trên địa bàn tại Thông báo số 44/TB-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Ðầu tư cùng các ngành, địa phương đang tích cực hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 tiếp tục nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện Dự án Bến xe khách tỉnh Ðiện Biên theo phương thức phù hợp, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trình cấp có thẩm xem xét, quyết định và kịp thời thông báo đến cử tri và nhân dân xã Thanh Minh được biết.

T.K (Còn nữa)
Bình luận

Tin khác