Dân Với Đảng

Cán bộ về cơ sở, làm thực sự, không hình thức

08:45 - Thứ Tư, 11/11/2020 Lượt xem: 3322 In bài viết

ĐBP - Luân chuyển cán bộ về địa phương không chỉ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, mà còn góp phần tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, trong quy hoạch được cọ sát thực tiễn, rèn luyện, thể hiện năng lực, bản lĩnh chính trị.

Thực tế thời gian qua, phần lớn cán bộ luân chuyển về cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực sở trường. Vượt qua những khó khăn ban đầu, nhiều cán bộ có tinh thần cầu thị, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của đảng viên, quần chúng nhân dân, biết khơi dậy và tập trung trí tuệ tập thể, huy động sự đoàn kết của nhân dân, từ đó tạo ra được tiếng nói chung, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các phong trào. Ðặc biệt, với tư duy mới và cách làm mới, các cán bộ luân chuyển đã góp phần khắc phục tình trạng “ì” ở cơ sở trước đây. Từ đó tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị cơ sở chuyển biến tích cực; công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành từng bước được chấn chỉnh, đi vào nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm dân chủ, nhân dân tích cực thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Song bên cạnh đó, đánh giá kết quả triển khai ở nhiều nơi cho thấy, ngoài những mặt được còn tình trạng một số ít cán bộ luân chuyển về cơ sở với tâm lý “đi nghĩa vụ” nên chưa thực sự lăn xả với cơ sở, chưa tạo được dấu ấn rõ nét tại địa phương được luân chuyển đến dẫn đến hiệu quả công tác luân chuyển chưa cao. Có nơi việc luân chuyển cán bộ mới chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Hoặc vì chưa xây dựng đề án, kế hoạch bố trí, sắp xếp điều động, luân chuyển cán bộ khoa học nên việc quan tâm, theo dõi, quản lý, giám sát, tham gia góp ý kiến đối với cán bộ được luân chuyển của cấp ủy còn hạn chế. Có trường hợp cán bộ luân chuyển chưa phát huy hết khả năng trong công tác, hiệu quả chỉ đạo, điều hành công việc chưa cao; còn nơi thừa, nơi thiếu cán bộ...

Ðể công tác luân chuyển cán bộ đạt hiệu quả, trước hết bản thân cán bộ điều chuyển về cơ sở phải làm việc thực sực không hình thức, không làm chỉ để đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ. Cán bộ đó phải thực sự xắn tay vào cuộc, trăn trở tìm hướng đi mới cho địa phương nơi mình luân chuyển về. Thực tế cho thấy, thước đo duy nhất để đánh giá đúng cán bộ là hiệu quả công việc tại nơi cán bộ luân chuyển tới. Do đó, phải tổ chức đánh giá hiệu quả chất lượng công việc trong thời gian cán bộ đó làm việc tại cơ sở. Căn cứ vào sự ổn định và phát triển mọi mặt nơi cán bộ luân chuyển về, dựa trên sự đóng góp của cán bộ được luân chuyển; căn cứ vào sự đánh giá của các cá nhân, tổ chức liên quan tới cán bộ được luân chuyển để làm thước đo đánh giá, chất lượng luân chuyển cán bộ.

Bình Nguyên
Bình luận

Tin khác