Trả lời kiến nghị cử tri

09:12 - Thứ Tư, 11/11/2020 Lượt xem: 3776 In bài viết

(Tiếp theo kỳ trước)

III. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Cử tri xã Thanh Minh, TP. Ðiện Biên Phủ kiến nghị: Việc thi công tuyến đường Tà Lèng - Mường Phăng đã làm ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp của một số hộ dân, đất đổ thải trôi xuống sau mưa vùi lấp 2 ao cá của dân bản Nà Nghè, xuống khu ruộng Nậm Phạ. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc khắc phục, bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng.

 

Trả lời: Văn bản số 675/BC-BTHDADL ngày 25/9/2020 của Ban Thực hiện dự án Du lịch UBND tỉnh Ðiện Biên.

Sau khi nhận được văn bản đề nghị của UBND xã Thanh Minh, Ban Thực hiện dự án Du lịch tỉnh Ðiện Biên đã chủ trì phối hợp với chính quyền xã, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công tiến hành kiểm tra thống nhất phương án.

Ngày 26/6/2020 Ban Thực hiện dự án Du lịch tỉnh Ðiện Biên đã ban hành giấy mời số 641/GM-BTHDADL mời UBND thành phố Ðiện Biên Phủ, UBND xã Pá Khoang, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tổ chức kiểm tra thực tế, thống nhất phương án khắc phục những tồn tại trong quá trình thi công nâng cấp đường và Sở Chỉ huy Chiến dịch Ðiện Biên Phủ ở Mường Phăng; trong đó có nội dung kiểm tra mức độ ảnh hưởng do việc đổ thải đến diện tích đất nông nghiệp của một số hộ dân, đất đổ thải trôi xuống sau mưa vùi lấp 2 ao của dân bản Nà Nghè, xuống khu ruộng Nậm Phạ. Phòng Ðô thị kết hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Ðiện Biên Phủ đã lập biên bản kiểm tra thực tế hiện trường; trên cơ sở biên bản thống nhất phương án khắc phục nhà thầu thi công có trách nhiệm giải quyết khắc phục hỗ trợ cho các hộ dân chậm nhất vào ngày 15/10/2020.

T.K (Còn nữa)
Bình luận

Tin khác