Phê chuẩn đồng chí Nguyễn Văn Thắng giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

09:28 - Thứ Sáu, 18/12/2020 Lượt xem: 4446 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Công văn số 13898-CV/VPTW ngày 9/12/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bầu giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên; ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức họp Đoàn, tiến hành bầu đồng chí Nguyễn Văn Thắng giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021.   

Căn cứ biên bản bầu, các tờ trình của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phạm Dương
Bình luận

Tin khác