Triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2021

17:53 - Thứ Ba, 12/01/2021 Lượt xem: 1134 In bài viết

ĐBP - Ngày 12/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác khoa giáo năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Các đồng chí: Vàng Thị Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Tuấn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, song nhờ thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành, đơn vị trong khối nên công tác khoa giáo tiếp tục có chuyển biến tích cực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác khoa giáo; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo; triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra.

Mặc dù bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh Covid-19, song ngành Giáo dục vẫn hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 phù hợp với tình hình thực tế phòng chống dịch; các tiêu chí giáo dục ổn định và có chiều hướng phát triển; quy mô trường lớp tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Công tác giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực trong đổi mới, đa dạng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu người học… góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt nhiều kết quả, nhất là trong triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và vận động nhân dân tự nguyện tham gia các loại hình bảo hiểm.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong khối Khoa giáo thông tin làm rõ hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn; công tác tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên; tuyên truyền, vận động người dân tham gia xuất khẩu lao động, tự tạo việc làm; tăng cường hoạt động phối hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường…

Năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm của công tác khoa giáo đó là tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV về lĩnh vực công tác khoa giáo. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành, đơn vị trong khối. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị trong khối để nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy trong công tác quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo. Vận động toàn dân tham gia thực hiện chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, dân số, gia đình và trẻ em, khoa học, công nghệ và môi trường…

Tin, ảnh: Gia Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top