Ðảng bộ thị trấn Ðiện Biên Ðông xác định mục tiêu phù hợp thực tế

09:45 - Thứ Hai, 22/02/2021 Lượt xem: 1570 In bài viết

ĐBP - Bằng sự nỗ lực, quyết tâm và nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2020 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song thị trấn Ðiện Biên Ðông đã hoàn thành 11/14 mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội (KT - XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP - AN). Thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,94%, an ninh chính trị trên địa bàn được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng cao... Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế, xã hội của thị trấn cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế khi dịch vụ, công nghiệp phát triển chậm, tỷ lệ người dân sống bằng nghề nông nghiệp khá cao, thu nhập thấp; một số vấn đề về xã hội như trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy, san ủi đất trái phép còn phức tạp...

Thường trực Ðảng ủy thị trấn Ðiện Biên Ðông thảo luận bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Ảnh: Ðức Linh

Ðánh giá và nhận định rõ những khó khăn trên địa bàn, Ðảng ủy thị trấn đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 với mục tiêu tăng cường đoàn kết, trách nhiệm và kiên trì đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Ðảng ủy thị trấn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, như: Thu nhập bình quân đạt từ 42 triệu đồng/người/năm trở lên; phấn đấu tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt trên 9%, thương mại dịch vụ đạt 65,4% trở lên; thu ngân sách đạt 120 triệu đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 - 4%; giữ vững ổn định chính trị và hoàn thành 100% các mục tiêu, kế hoạch về QP - AN...

Ông Quàng Văn Toản, Phó Bí thư Ðảng ủy thị trấn Ðiện Biên Ðông cho biết: Ðảng ủy thị trấn đã khẩn trương tổ chức quán triệt cho toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết cho toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Ðáng chú ý, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Ðảng ủy triển khai nhiều giải pháp sát với điều kiện thực tế của địa phương. Ðối với mục tiêu về phát triển KT - XH, Ðảng ủy tập trung chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai hiệu quả chương trình sản phẩm OCOP; thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng xây dựng - thương mại và dịch vụ trên cơ sở phát triển ngành nghề phù hợp gắn với phát huy hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi; giải quyết chính sách lao động, việc làm nhằm tăng thu nhập cho người dân; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án thuộc chương trình giảm nghèo bền vững...

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo QP - AN, Ðảng bộ thị trấn chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch trực, sẵn sàng chiến đấu, tác chiến, luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ; làm tốt công tác quản lý nguồn nhập ngũ, nguồn dự bị động viên. Thị trấn tổ chức kiện toàn lực lượng bảo vệ tổ dân phố nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc gây mất ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, thị trấn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và công tác tư pháp, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp ở cơ sở theo thẩm quyền, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý đầu tư.

Trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ðảng ủy tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Ðảng; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và công tác quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Ðảng đến cán bộ, đảng viên. Ðồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt Ðảng, chất lượng kết nạp đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Tổ dân phố 2 là nơi tập trung đông dân sinh sống. Với vị trí có nhiều thuận lợi, một trong những mục tiêu quan trọng được Chi bộ 2 xác định là tập trung phát triển sản xuất theo hướng đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để nâng cao thu nhập cho người dân, giảm số hộ nghèo. Hiện tổ dân phố chỉ còn 4 hộ nghèo (chiếm 2,4%) và 3 hộ cận nghèo (chiếm 1,8%). Ông Nguyễn Công Nghĩa, Bí thư Chi bộ 2 chia sẻ: Bên cạnh việc tập trung phát triển sản xuất, để góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của Chi bộ và Ðảng ủy thị trấn, tổ dân phố 2 tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc việc giải tỏa mặt bằng để làm các chương trình, dự án trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân...

Ðức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top