Khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV

11:54 - Thứ Ba, 07/12/2021 Lượt xem: 15287 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (7/12), dưới sự chủ trì của đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến mọi mặt đời sống xã hội của Nhân dân, như: Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2021 và Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2022. Tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Đồng thời, xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật. Xem xét, thông qua các nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Khai mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhằm giảm thiểu văn bản giấy, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian chuẩn bị kỳ họp, đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác; tại kỳ họp này, HĐND tỉnh lần đầu triển khai áp dụng phần mềm “Họp không giấy”; cùng với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng phải xem xét, quyết định, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sáng suốt quyết định, góp phần để kỳ họp thành công. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh xác định trách nhiệm, tiếp thu, nghiên cứu, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh bám sát chủ trương chỉ đạo, định hướng của Trung ương và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, đặc biệt là Chương trình hành động và các Nghị quyết đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành, từ đó cụ thể hóa thành những giải pháp, chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, sát với tình hình thực tiễn của tỉnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN và xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán ngân sách năm 2021. Trên cơ sở đó xem xét, quyết định kế hoạch phát triển KT - XH; dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tập trung thảo luận và quyết định các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng thẩm quyền, sát thực tiễn và có tính khả thi cao, phù hợp với các quy định của pháp luật, khắc phục sự chồng chéo, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy cải cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý về quy hoạch, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, quản lý tài chính, ngân sách; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; làm tốt hơn công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Trong đó, tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững, xóa nhà tạm và đưa điện sinh hoạt đến các thôn, bản chưa có điện. Đồng thời, HĐND tỉnh tiếp tục có những đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; chuẩn bị kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, kịp thời, hiệu quả, đúng luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; coi trọng chất lượng ban hành các nghị quyết; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát. Đối với UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đề cao trách nhiệm trước Nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, đoàn kết, đồng lòng, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, tạo tiền đề và động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn 2021 - 2025.

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 7 - 8/12/2021).

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận

Tin khác