Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở LLVT tỉnh

08:49 - Thứ Sáu, 17/06/2016 Lượt xem: 2646 In bài viết
ĐBP - Qua 5 năm (2011 - 2015) thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên ở Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Điều đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.
Với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong LLVT tỉnh, việc thực hiện Chỉ thị 03 có sức lan tỏa mạnh mẽ; tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác đã thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi người, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ vượt qua khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

 

Chiến sỹ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rèn luyện thể lực. Ảnh: Đức Hạnh

Đến nay 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tích cực, chủ động trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm có trên 94% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 95% đảng viên tiêu biểu xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với kết quả trong thực hiện Chỉ thị 03, nhất là sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen. Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy Quân sự tỉnh được UBND tỉnh tặng Bằng khen và hiện nay Đảng ủy Quân sự tỉnh được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen triển khai thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 7/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Có được kết quả trên, Đại tá Nguyễn Thắng Xuân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã cụ thể hoá các chuẩn mực, các nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả; trong đó, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch “học tập” và “làm theo” trong từng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phong trào Thi đua quyết thắng, các cuộc vận động, các đợt thi đua hàng năm; các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác thường xuyên được thực hiện với hình thức sáng tạo, linh hoạt và nâng cao chất lượng.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, động viên sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng; gắn tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn và tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình. Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và của cơ quan, đơn vị. Với tinh thần “tự soi, tự sửa” trong mỗi cán bộ, đảng viên đã làm phong phú thêm nội dung, biện pháp làm theo tấm gương đạo đức của Bác và định hướng để các đảng viên tự giác học tập, làm theo. Trong đó, đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị, để tập trung khắc phục, góp phần làm chuyển biến tình hình mọi mặt của đơn vị.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức chung theo tinh thần Chỉ thị 03, hàng năm, căn cứ vào tình hình cụ thể, cấp ủy các cấp bổ sung tiêu chí chuẩn mực đạo đức mới phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ làm theo. Từ đó, các đơn vị cụ thể hóa thành các phong trào, mô hình hoạt động cụ thể, như: Mô hình “Nói thật nhiều lời hay, làm thật nhiều việc tốt” của Phòng Chính trị; “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” của Phòng Tham mưu; “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp” của Phòng Hậu cần; “Quỹ khuyến học, khuyến tài” của Ban CHQS TP. Điện Biên Phủ; “Tổ đội dân vận vâng lời Bác Hồ dạy” ở Đoàn Kinh tế quốc phòng 379... Các phong trào, mô hình đó được phát động và thực hiện nghiêm túc, gắn với phong trào Thi đua quyết thắng đã tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt công tác, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện.

Một trong những biện pháp mang lại hiệu quả cao trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ CHQS tỉnh là phát huy trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, bộ phận giúp việc, cơ quan chính trị các cấp đã có nhiều biện pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt của các cơ quan, đơn vị. Trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp đã tích cực, tự giác, gương mẫu phấn đấu, rèn luyện theo tiêu chí đạo đức đã được xác định; thực hiện nói đi đôi với làm, “xây” đi đôi với “chống”; hướng trọng tâm vào việc đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc, sâu sát quần chúng, cấp dưới; giải quyết hài hòa các mối quan hệ; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ được tập thể ghi nhận, tôn vinh.

Theo Đại tá Nguyễn Thắng Xuân: Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra cho LLVT tỉnh những yêu cầu ngày càng cao. Trước tình hình đó, Đảng bộ và LLVT tỉnh phải tiếp tục động viên cán bộ, chiến sỹ phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, khơi dậy tiềm năng, ý thức tự giác, tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên… Trong đó, phải xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị then chốt, trọng tâm; là kim chỉ nam để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong LLVT tỉnh phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.


Phan Hương (Bộ CHQS tỉnh)
Bình luận